اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۰

جستجو

ایالات متحده انتقاد بنت از مذاکرات هسته ای ایران را رد کرد: «نمی توانیم همان اشتباه را تکرار کنیم»

دولت بایدن روز دوشنبه انتقادات نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از قرارداد هسته ای ۲۰۱۵ را که احتمال احیای آن قریب الوقوع است، رد کرد.

تصویر: جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۲۱، در تالار بیضی کاخ سفید واشنگتن با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائيل دست می دهد. (AP Photo/Evan Vucci)
تصویر: جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۲۱، در تالار بیضی کاخ سفید واشنگتن با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائيل دست می دهد. (AP Photo/Evan Vucci)

با وجود علائم حاکی از احیای قریب الوقوع توافق ۲۰۱۵، وزارت خارجه می گوید «دیپلماسی و هماهنگی با متحدان منطقه ای بهترین طریق دستیابی ما به هدف است».

دولت بایدن روز دوشنبه انتقادات نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از قرارداد هسته ای ۲۰۱۵ را که احتمال احیای آن قریب الوقوع است، رد کرد.

یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در گفتگو با وبسایت خبری «والا» گفت در سال ۲۰۱۸ که دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت از قرارداد ایران خارج شد، مقامات دفاعی اسرائیل این اقدام را اشتباه دانستند.

سخنگوی فوق گفت «نمی توانیم بار دیگر همان اشتباه را تکرار کنیم و فرصت دیگری از پیشرفت دیپلماتیک را تلف کنیم.»

سخنگوی مزبور افزود «ما معتقدیم که دیپلماسی، همراه با هماهنگی با متحدان ما در منطقه بهترین راه دستیابی ما به اهداف است.» «در رسانه به جزئیات مذاکرات نمی پردازیم.»

این سخنگو همچنین گفت مقامات ایالات متحده «بطور روزانه» با همتایان خود در اسرائیل در ارتباط هستند و واشنگتن «به مشاوره با دولت اسرائیل در رابطه با مسیر پیش رو ادامه خواهد داد.»

بنت در سخنرانی خود در گردهمایی «کنفرانس رؤسای سازمان های بزرگ یهودیان آمریکا» گفت قرارداد قریب الوقوع ایران «منجر به خشونت بیشتر و تشنج بیشتر در خاورمیانه خواهد شد»، و گفت ایران از دارایی های آزادشدهٔ خود علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد و سوگند خورد که اسرائیل «ایران را در جایگاه کشور آستانهٔ هسته ای نپذیرد.»

سخنان نخست وزیر با اشارهٔ مقامات غربی مبنی بر حصول قریب الوقوع قراردادی در روزهای آتی همزمان شد.

بنا به اخبار دوشنبهٔ کانال ۱۲، یک قرارداد احیاشده احتمال حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران را کاملا در از میان برمیدارد.

با اینحال، این شبکه گزارش کرد که بنت و «دیوید بارنئا» رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل، موساد، مشغول بررسی استراتژی تازه ای در راستای تضعیف ایران از طرائق اقتصادی، و نیز تداوم مقابله با تلاش تهران در استقرار بیشتر خود و دست نشاندگانش در مرزهای اسرائیل است.

این گزارش همچنین گفت مقامات اسرائیلی برای دوران پس از پایان مهلت زمانی قرارداد در سالهای آتی آماده می شوند، و با قدرت های جهانی به گفتگو خواهند نشست تا قرارداد بعدی طولانی تر و قاطع تر تنظیم شود.

اطلاعات بیشتر در مورد