اکثر یهودیان اسرائیلی از تکثرگرایی یهودی و ازدواج مدنی حمایت می کنند
جستجو
اختصاصی

اکثر یهودیان اسرائیلی از تکثرگرایی یهودی و ازدواج مدنی حمایت می کنند

در یک نظرسنجی بیش از نیمی از پاسخ دهندگان گفته اند حکومت باید «مراعات بسیار بیشتری» به نظرات گروه های اقلیت داشته باشد.

یک حریدی و یک یهودی سکولار مشغول عبادت در دیوار ندبه اورشلیم
یک حریدی و یک یهودی سکولار مشغول عبادت در دیوار ندبه اورشلیم

نظرسنجی JPPI می گوید ۸۰درصد اسرائیلی ها باور دارند که سنتی ها و راست کیش ها و سکولارها همگی «به یک اندازه خوب» هستند؛ ۵۶درصد نیز خواستار «رسیدگی بیشتری» به اقلیت ها شده اند.

نظرسنجی ای که روز یکشنبه منتشر شد حاکی از آن است که اکثر یهودیان اسرائیل از تکثرگرایی فزاینده یهودی در اسرائیل حمایت می کنند و مدافع حقوقی برای آزادی ازدواج هستند.
این نظرسنجی، که از سوی موسسه سیاست مردم یهودی منتشر شد، یافته است که بیش از ۶۰درصد از یهودیان اسرائیل از قانونی شدن ازدواج های مدنی در این کشور حمایت می کنند.

بیش از ۸۰درصد گفته اند که یهودیان اسرائیلی ای که سنتی و راست کیش و سکولار هستند همگی «به یک اندازه یهودی خوب» هستند و ۵۶درصد از پاسخ دهندگان نیز گفته اند حکومت باید «مراعات بسیار بیشتری» به نظرات گروه های اقلیت داشته باشد.

۴۴درصد نیز گفته اند که از ادغام غیریهودی ها در نظام آموزشی حمایت می کنند.
این مطالعه، که به عنوان بخشی از تکثرگرایی یهودی در اسرائیل و با حمایت بنیاد دیویدسن انجام شد، از ۱۰۰۰ یهودی بزرگسال اسرائیلی نظرسنجی کرده که ۳۱درصدشان خود را کاملا سکولار، ۲۱درصد سکولار-سنتی، ۲۳درصد سنتی، ۱۰درصد مذهبی، ۱۰درصد راست کیش افراطی و ۴ درصد نیز خود را لیبرال-مذهبی توصیف کرده اند.

این موسسه، تکثرگرایی یهودی را «وضعیتی» می داند که «یهودیان اسرائیل و خارج، با هر سابقه اجتماعی و ایدئولوژیک و مذهبی، و صرف نظر از جنسیت و قومیت، باید فرصت برابری برای آوردن تفاوت های شان به عرصه های عمومی داشته باشند».

گرچه اکثر پاسخ دهندگان از تکثرگرایی گسترده تری در جامعه اسرائیل حمایت می کنند، اما بر سر این که آزادی فزاینده مذهبی چه طور باید در این کشور یهودی پیاده شود، اختلاف اساسی دارند.

بیش از نیمی از پاسخ دهندگان گفته اند که مخالف «ازدواج یهودی با غیر-یهودی» هستند و اکثر پاسخ دهندگان نیز پوشیدن پیشانی-بند و بازو-بند توسط زنان در دیوار ندبه را نمی پذیرند.

این نظرسنجی همچنین یافته است که ۹۰درصد از پاسخ دهندگان حس «آسوده» و «خیلی آسوده» در اسرائیل دارند، گرچه آنهایی که خود را راستگرا توصیف کرده اند (۲۲درصد از کل پاسخ دهندگان) نسبت به چپگراها (۴.۹درصد از کل پاسخ دهندگان) احتمال بسیار زیادی دارد که چنین پاسخی دهند.

این نظرسنجی نگرش های عمومی و مشارکت تلقی-شده گروه ها و بخش های مختلف جمعیت اسرائیل را نیز سنجیده است.

تعداد کثیری از پاسخ دهندگان، سربازان نیروی دفاعی اسرائیل را در صدر فهرستی قرار می دهند که بیشترین خدمت را به حکومت یهودی کرده است. عرب های مسلمان اسرائیل و اجتماعات راست کیش افراطی، دو گروهی که بنا به سنت خود و به نسبت جمعیت شان کمترین حضور را در ارتش دارند، در پایین ترین رده این فهرست قرار می گیرند.

دروزی های اسرائیلی، اجتماع کوچک مسلمانی که جوانان شان عموما داوطلب خدمت در ارتش اسرائیل می شوند، رتبه بسیار بالایی در میان گروه های خدمت-کننده به جامعه پیدا کردند.
پاسخ دهندگان، به یهودیان دیاسپورا، در مقایسه با اسرائیلی هایی که حکومت یهودی را ترک کرده تا در خارج زندگی کنند، نگاه مثبت تری دارند.

طبق گزارش JPPI، این نظرسنجی که بخشی از پروژه تکثرگرایی در اسرائیل و مردم یهودی است، روی «اسرائیلی های یهودی» متمرکز شده بود.

بیانیه این موسسه می آورد «این شاخص ها ابزار عینی سالانه ای برای اندازه گیری توانایی یهودیان در حس تعلق به حکومت یهودی فراهم می کنند».

«به نظر می رسد شکاف عمده ای بین تصویر مشکل-دار اسرائیل به عنوان جامعه ای لیبرال و گشوده و مداراگر در بین برخی از یهودیان جهان و تصویری که این شاخص ها نشان می دهند، وجود دارد».
طبق گفته رئیس JPPI، اوینوام بار-یوسف، تفاوت پاسخ ها نشان دهنده مباحثه جاری درباره هویت یهودی اسرائیل است.

وی گفت «این تفاوت ها برآمده از آرزوی اکثریت قاطع برای حفظ چهارچوب نمای وحدت یهودی کشور و برنامه کاری اجتماعات دیاسپورا (عمدتا لیبرال) است که می خواهند حکومت همه کسانی که خود را یهودی می دانند و خواهان ارتباط با ریشه های شان هستند را [در خود] شامل شود».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله