اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۵

جستجو

اولین نشست رهبران عرب در الجزیره از هنگام قراردادهای عادی سازی روابط با اسرائیل

روز چهارشنبه رهبران عرب در الجزیره برای دومین روز ۳۱مین نشست بزرگترین کنفرانس سالانهٔ عرب گرد هم آمدند تا بر سر شماری موضوعات تفرقه انگیز منطقه به دنبال زمینه های مشترک بگردند. این جلسه بر پیشزمینه ای از تورم فزاینده، کمبود مواد غذایی و انرژی، خشکسالی،‌و هزینه های سرسام آور زندگی در سراسر خاورمیانه و آفریقا تشکیل می شود.

تصویر: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان، وسط، حین ورود به دور آخر مراسم نشست عرب در الجزیره، پایتخت الجزایر، ۲ نوامبر ۲۰۲۲. (Fethi Belaid / AFP)
تصویر: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان، وسط، حین ورود به دور آخر مراسم نشست عرب در الجزیره، پایتخت الجزایر، ۲ نوامبر ۲۰۲۲. (Fethi Belaid / AFP)

شاهان، امیران، رؤسای جماهیر، نخست وزیران در خصوص شماری موضوعات مناقشه برانگیز از جمله «تنشها و بحرانها»ی منطقه گفتگو می کنند.

الجزیره، الجزایر – روز چهارشنبه رهبران عرب در الجزیره برای دومین روز ۳۱مین نشست بزرگترین کنفرانس سالانهٔ عرب گرد هم آمدند تا بر سر شماری موضوعات تفرقه انگیز منطقه به دنبال زمینه های مشترک بگردند. این جلسه بر پیشزمینه ای از تورم فزاینده، کمبود مواد غذایی و انرژی، خشکسالی،‌و هزینه های سرسام آور زندگی در سراسر خاورمیانه و آفریقا تشکیل می شود.

این اولین نشست اتحادیهٔ عرب از هنگامی است که رشته-قراردادهای عادی سازی روابط با اسرائيل در منطقه شکاف ایجاد کرد.

شاهان، امیران، رؤسای جماهیر، و نخست وزیران پیرامون شماری موضوع مناقشه برانگیز از جمله استقرار روابط دیپلماتیک چند کشور با اسرائیل مذاکره کردند.

مذاکرات این نشست همچنین بر بحران غذا و انرژی تمرکز دارد که با جنگ روسیه در اوکراین بالا گرفته و پیامدهای فجیع برای مصر، لبنان، و تونس و دیگر کشورهای عرب که در تلاش وارد کردن مقدار کافی گندم و سوخت برای تأمین نیازهای جمعیت کشورهای خود هستند داشته است.

آنچه بحران فوق را تشدید کرد، بدترین خشکسالی چند دههٔ اخیر جهان است که نواحی چندی را در سومالی، یکی از جدیدترین اعضای اتحادیهٔ عرب، به ویرانی کشید و چندین ناحیهٔ این کشور را تا مرز قحطی برد.

همچنین، کاهش ذخایر غله گرسنگی دامنگیر یمن، فقیرترین کشور جهان عرب را در پی هشت سال جنگ داخلی شدت بخشید. بنا به تخمین سازمان ملل، نیم میلیون کودک یمنی دچار کمبود شدید مواد غذایی هستند و بیش از دو سوم جمعیت به کمک های بشردوستانه نیازمندند.

جنگ اوکراین همچنین از این جهت به فلاکت یمن دامن زد که کشور اروپای شرقی تا پیش از تجاوز نظامی روسیه ۴۰٪ از غله یمن را تأمین می کرد.


تصویر: «راشد العلیمی» رئیس شورای حاکمیت جدید یمن حین ترک الجزایر پس از مراسم گشایش نشست اتحادیهٔ عرب در ۱ نوامبر ۲۰۲۲ در الجزیره. (FETHI BELAID / AFP)

گزارش های روز چهارشنبه از ترکیه حاکی است که روسیه موافقت کرد به قراردادی به میانجیگری ترکیه و سازمان ملل که ارسال محموله ای از میلیون ها تُن غلهٔ اوکراین از طریق دریای سیاه را ممکن می سازد بازگردد و این شاید برای رهبران عرب که با صعود روزافزون قیمت مواد غذایی و کمبود مایحتاج اولیه مواجه هستند، فرجی باشد.

بسیاری از کشورهای عرب به صادرات گندم و کود اوکراین و روسیه وابسته اند، و تشدید محاصرهٔ بنادر اوکراین در دریای سیاه در روز یکشنبه خطر افزایش بحران را بهمراه داشت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/arab-leaders-convene-in-algeria-for-first-summit-since-israel-normalization-deals/

اطلاعات بیشتر در مورد