اولین نتایج کنترل شدهٔ غیربالینی نشان از تأثیر ۹۲ درصدی واکسن در اسرائیل دارد
جستجو

اولین نتایج کنترل شدهٔ غیربالینی نشان از تأثیر ۹۲ درصدی واکسن در اسرائیل دارد

طبق اولین تحقیقات کنترل شدهٔ جهان از چگونگی عملکرد واکسن در آزمون های غیربالینی، واکسن کرونای فایزر در اسرائیل نشان از تأثیر ۹۲درصدی داشته است.

تصویر: یکی از کارکنان درمانی حین آماده کردن واکسن کوئید ۱۹ در کیریات یئاریم، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱. 
(Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: یکی از کارکنان درمانی حین آماده کردن واکسن کوئید ۱۹ در کیریات یئاریم، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱. (Yonatan Sindel/Flash90)

از ۱۶۳۰۰۰ نفر اعضای مکابی که مورد واکسینهٔ کامل قرار گرفتند، تنها ۳۱ مورد مبتلا به ویروس شدند، و این نشان می دهد واکسن های فایزر چنانکه توقع می رفت، مؤثرند: نتایج حاصله کاملا در «میانگین معمول انحراف قرار دارند».

طبق اولین تحقیقات کنترل شدهٔ جهان از چگونگی عملکرد واکسن در آزمون های غیربالینی، واکسن کرونای فایزر در اسرائیل نشان از تأثیر ۹۲درصدی داشته است.

«آنات عکا زوهار»، تحلیلگر اول آمار واکسن، روز پنجشنبه در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت از ۱۶۳۰۰۰ اسرائیلی که در خدمات درمانی مکابی واکسینه شدند، تنها ۳۱ نفر در ۱۰ روز اول دورهٔ مصونیت کامل مبتلا به کرونا شدند.

در نمونهٔ معادل و در بازهٔ زمانی مشابه، از میان اسرائیلی هایی که به آنها واکسن تزریق نشده بود، حدود ۶۴۳۷ نفر مبتلا به ویروس تشخیص داده شدند.

عکا زوهار گفت، «این خبری است بسیار بسیار خوب،». «این مورد، اولین مطالعه در جهان است که بر چنین رقم بزرگی از بیمارانی که واکسن کامل به آنها تزریق شده، انجام می شود.».

فایزر در آزمون های بالینی تأثیر ۹۵درصدی نشان داده بود، و پزشکان سراسر جهان اکنون، با نفسی حبس شده، به اسرائیل چشم دوخته اند تا ببینند آیا در جهان واقعی نیز نتایج به این رقم نزدیک می شود.

Shaare Zedek hospital team members wearing safety gear as they work in the Coronavirus ward of Shaare Zedek hospital in Jerusalem on January 27, 2021, during a 3rd nationawide full lockdown, in an effort to prevent the spread of the Coronavirus. Pho

تصویر: کارکنان بیمارستان شعر زدیک اورشلیم با تجهیزات حفاظتی حین کار در بخش کرونای بیمارستان، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱. (Olivier Fitoussi/Flash90)

«پروفسور ایال لشیم»، متخصص بیماری های عفونی مرکز درمانی شبا، در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت مردم می بایست از این نتایج عالی خوشحال باشند، و نگران نارسایی ۳درصدی آن نباشند. «رقم حاصله رقم بسیار بزرگی است، کاملا مطابق با میانگین انحرافی که ما توقع داشتیم،».

ارقام مکابی که اوایل هفته جاری منتشر شد، حاکی است که تزریق واکسن دارد نتیجه بسیار خوب می دهد، اما فاقد گروه کنترل شده بود و به همین خاطر امکان تخمین آمار تأثیر گذاری آن دشوار بود.


تصویر: آنات عکا زوهار تحلیلگر آمار سرویس خدمات درمانی مکابی. (courtesy of Anat Ekka Zohar)

این بار، مکابی بر روی گروهی کنترل شده از اسرائیلی هایی در ردهٔ سنی و وضعیت سلامت مشابه با آنها که واکسینه شدند، و نه پیش از این مبتلا به کرونا شده و نه به آنها واکسن تزریق شده بود را مورد تحلیل قرار دادند.

این مقایسه به مکابی امکان ابعاد تأثیر واکسن را در جهان واقعی تخمین بزند.

عکا زوهار گفت، «بسیار هیجان انگیز است،». «حاکی از درجه بسیار بالای تأثیر است و ما شاهد درصد بسیار پایین ابتلا به ویروس کرونا در بیمارانی هستیم که هر دو واکسن را زده اند.».

گفته می شود دورهٔ مصونیت کامل در اولین هفته پس از تزریق دوم آغاز می شود، در نتیجه، آمار مکابی شامل تمام اعضا در فاصله روزهای هفتم و شانزدهم پس از تزریق واکسن است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/vaccine-found-92-effective-in-israel-in-first-controlled-result-outside-trials/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله