اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۰

جستجو

اولین قرائت لایحهٔ انتقال کنترل گزینش قضات به دولت ائتلاف در کنست تصویب شد

صبح سه-شنبه کنست قرائت اول از سه قرائت اولین لایحهٔ مهمی که ائتلاف راست افراطی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در تلاش تفرقه-برانگیز خود جهت دگرگونی نظام قضایی اسرائیل پیش می-برد را تصویب کرد، و این گام را علیرغم انتقادات گزندهٔ اپوزیسیون و پس تجمع دهها هزار معترض ضد-اصلاحات در مقابل دروازه-های پارلمان در اورشلیم برداشت.

تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، چپ، و یاریف لیوین وزیر دادگستری، راست، در کنست، اورشلیم، ۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، چپ، و یاریف لیوین وزیر دادگستری، راست، در کنست، اورشلیم، ۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)

رأی که یکروز پس از اعتراضات آتشین و سخنرانی-های هشداردهنده داده شد، نشان از گامی بزرگ به سمت اقتدار دولت در گزینش قضات است.

صبح سه-شنبه کنست قرائت اول از سه قرائت اولین لایحهٔ مهمی که ائتلاف راست افراطی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در تلاش تفرقه-برانگیز خود جهت دگرگونی نظام قضایی اسرائیل پیش می-برد را تصویب کرد، و این گام را علیرغم انتقادات گزندهٔ اپوزیسیون و پس تجمع دهها هزار معترض ضد-اصلاحات در مقابل دروازه-های پارلمان در اورشلیم برداشت.

رأی فوق شامل ۶۳ موافق و ۴۷ مخالف، بدون هیچ ممتنع بود اما برخی قانونگذاران رأی-گیری را بایکوت کرده بودند. لایحه اکنون به کمیتهٔ قانون اساسی، قانون، و دادگستری بازخواهد گشت تا برای قرائت-های دوم و سوم که گمان می-رود تا پایان ماه مارس صورت گیرد، آماده شود.

هدف این لایحه که پشت-به-پشت لایحهٔ فنی مرتبط به رأی گذاشته شد، اصلاح قانون اساسی است: قوهٔ قضائیه کنترل دولت بر گزینش قضات را تثبیت نماید و اختیارات دیوان عالی در بازبینی قوانین اساسی مصوب دولت را سلب کند.

این لایحه که با حمایت کمیتهٔ قانون اساسی، قانون، و دادگستری پیش برده می-شود، طرح دگرگونی روند گزینش قضات را پیش می-نهد و انتصابات قضایی را تماماً در کنترل کامل دولت قرار می-دهد. این لایحه همچنین اختیارات دیوان عالی در نظارت بر قوانین شبه-اساسی [مصوب دولت] اسرائیل را سلب می-کند. [سلب اختیار همچنین به منظور ممانعت از نظارت دیوان عالی بر همان اصلاحیهٔ قانون اساسی است که این مکانیسم را ایجاد خواهد کرد.)

رأی فوق پس از بیش از شش ساعت مناظره-های آتشین که ضمن آن نمایندگان ائتلاف در کنست مصّر بودند لایحهٔ مزبور دموکراسی اسرائیل استحکام خواهد بخشید، و اپوزیسیون هشدار می-داد که دولت دارد بنیان دموکراسی را منهدم می-کند، به تصویب رسید. در نهایت، اندکی پس از نیمه-شب رأی-گیری انجام شد.

رأی-گیری علیرغم تظاهرات دهها هزار نفر که مقابل کنست تجمع کرده، پرچم-های اسرائيل را به اهتزار درآورده و با شعار «دی-مو-کرا-سی» خواهان توقف تلاش دولت به دگرگونی بنیادی نظام قضایی شدند، انجام شد.


تصویب: یاریف لیوین وزیر دادگستری در کنست، اورشلیم، ۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)

یاریف لیوین وزیر دادگستری، از معماران اصلی طرح اصلاح نظام قضایی، با استقبال از تصویب لایحه گفت با ایجاد امکان نمایندگی گسترده-تری در چارچوب قوهٔ قضائیه، رأی امروز حرکتی به سمت «بازگرداندن دموکراسی» است.

نتانیاهو با استقبال از رأی کنست گفت «امروز، روز بزرگی است.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/knesset-passes-first-reading-of-bill-to-give-coalition-control-over-choosing-judges/

اطلاعات بیشتر در مورد