اولین سفیر بحرین در اسرائیل ضمن تقدیم اعتبارنامهٔ خود: «این افتخاری است عظیم»
جستجو

اولین سفیر بحرین در اسرائیل ضمن تقدیم اعتبارنامهٔ خود: «این افتخاری است عظیم»

اولین سفیر بحرین در اسرائيل، خالد یوسف الجلاهمة، روز سه شنبه در کاخ ریاست جمهوری در اورشلیم، اعتبارنامهٔ خود را به حضور پرزیدنت ایستخاک هرتزوگ تقدیم کرد.

‌تصویر: خالد یوسف اجلاهمة، اولین سفیر بحرین در اسرائيل، راست، اعتبارنامهٔ خود را به پرزیدنت ایستخاک هرتزوگ در اورشلیم تقدیم می دارد؛ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱. (Amos Ben-Gershom/GPO)
‌تصویر: خالد یوسف اجلاهمة، اولین سفیر بحرین در اسرائيل، راست، اعتبارنامهٔ خود را به پرزیدنت ایستخاک هرتزوگ در اورشلیم تقدیم می دارد؛ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱. (Amos Ben-Gershom/GPO)

«خالد یوسف الجلاهمة» برای اسرائیل آرزوی امنیت و رفاه کرد؛‌ پرزیدنت هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل گفت امیدوار است دیگر ملل نیز در مسیر منامه قدم بردارند.

اولین سفیر بحرین در اسرائيل، خالد یوسف الجلاهمة، روز سه شنبه در کاخ ریاست جمهوری در اورشلیم، اعتبارنامهٔ خود را به حضور پرزیدنت ایستخاک هرتزوگ تقدیم کرد.

جلاهمة یک روز پیش از سالگرد امضای توافق ابراهیم در کاخ سفید که طبق آن روابط میان اورشلیم و منامه عادی سازی شد، طی مراسمی رسمی به هرتزوگ تقدیم کرد.

جلاهمة پس از پایان مراسم تقدیم اعتبارنامه، در ملاقاتی دیپلماتیک با هرتزوگ حضور یافت، و پس از آن بیانیه ای مشترک به عبری و عربی برای مطبوعات ایراد شد.

هرتزوگ به جلاهمة گفت، «کشورهای شجاع، گامهای شجاعانه برمیدارند.» «توافق های ابراهیم میوهٔ مشترک بینش و اقتدار بودند.»

رئیس جمهوری اسرائیل روابط فی مابین را «الگویی برای کل خاورمیانه» خواند و ابراز امیدواری کرد که دیگر کشورها نیز از الگوی بحرین پیروی کنند.

هرتزوگ همچنین تأکید کرد که ایران تهدیدی برای هر دو کشور است.


تصویر: خالد الجلاهمة سفیر بحرین در اسرائيل، چپ، و پرزیدنت ایتسخاک هرتزوگ در اورشلیم، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱.
(GPO)

هرتزوگ گفت «در این لحظه از تاریخ که گزارش های تازه و معتبر از پیشروی ایران به سمت توانایی تسلیحات هسته ای منتشر می شود، اتحاد ما علیه نیروهای افراطی که برای از بین بردن ثابت و صلح منطقه می کوشند، بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد.»

جلاهمة مراتب سلام و احترام شخصی پادشاه بحرین، حماد بن عیسی آل خلیفه و ولیعهد وی، شاهزاده سلمان بن حماد آل خلیفه را به حضور رئیس جمهور اسرائیل رسانید.

جلاهمة، انتصاب خود به مقام اولین سفیر تاریخ بحرین در اسرائيل را «افتخاری عظیم» خواند و گفت «صلح انتخاب استراتژیک قلمرو سلطنتی بحرین است. اعلیحضرت پادشاه معتقد است گفتگو، تفاهم، اعتمادسازی، ستون هایی رفیع و بنیان اصلی دستیابی به همکاری میان ملل و مردم می باشند. من اطمینان دارم که این گام تاریخی، بر پایهٔ ارزش های رواداری و همزیستی میان مردم، باورها، و مذاهب، بنیانی محکم برای روابط میان دو کشور ما خواهد بود.»

جلاهمة برای شهروندان اسرائیل آرزوی «سلامت، تندرستی، امنیت، ثبات، و رفاه» کرد و گفت خواهد کوشید این روابط برای مردم هر دو کشور سودمند باشد.


تصویر: اولین سفیر بحرین در اسرائیل، خالد یوسف الجلاهمة، وسط، در کنار پرزیدنت ایتسخاک هرتزوگ، چپ، و همسر وی پس از تقدیم اعتبارنامهٔ خود در کاخ ریاست جمهوری در اورشلیم، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱.
(Amos Ben-Gershom/GPO)

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله