اهانت کلامی به یهودیان در محله یهودی نشین بوداپست
جستجو

اهانت کلامی به یهودیان در محله یهودی نشین بوداپست

مردان مست در مجارستان با بر زبان آوردن عبارت «یهودی های کثیف» آنها را به کشتن عیسی مسیح متهم کردند.

کنیسه بزرگ خیابان دوهانی بوداپست، مجارستان
کنیسه بزرگ خیابان دوهانی بوداپست، مجارستان

مردان مست با بر زبان آوردن عبارت «یهودی های کثیف» آنها را به کشتن عیسی مسیح متهم کردند؛ گروه های دیده بان می گویند حرکات نژادپرستانه در مجارستان رو به افزایش است.

یک گروه دیده بان مجاری گزارش داد در هفته ای که گذشت چندین مرد در محله تاریخی یهودی نشین بوداپست رو به گروهی از مردم که به تصور آنها یهودی بودند، اهانت های کلامی یهودی ستیز را فریاد زدند.

به گفته انجمن مقابله با یهودستیزی مجارستان، این حادثه در اوایل روز سه شنبه در خیابان داب در خیابان های مرکزی پایتخت مجارستان اتفاق افتاد. شش مرد که به نظر مست می آمدند رو به قربانیان خود فریاد زدند «یهودی های کثیف»، و «قتل مسیح» را به آنها نسبت دادند. اگرچه ایده های یهودستیز در سال های گذشته در مجارستان رواج یافته، برخوردهایی از این نوع که از سوی انجمن گزارش داده شد تا کنون در این کشور اروپای مرکزی که حدود ۱۰۰ هزار یهودی در آن می زیند، به ندرت اتفاق افتاده است.

در ۲۰۱۴، دو سازمان اصلی جامعه یهودیان مجارستان، اقدام و حراست (اکشن اند پروتکشن) و تیف (مخفف عبارت مجاری) ۳۷ مورد یهودی ستیزی را مستند کردند.

یک گزارش سالانه از آزادی مذهب در سراسر جهان که در ماه اکتبر از سوی وزارت خارجه امریکا منتشر شد اشاره دارد که مجارستان در مقابله با سیر صعودی یهودی ستیزی در کشور دچار مشکل است.

طبق این گزارش، «حوادث مربوط به یهودستیزی و برخوردهای علنی، به خصوص از سوی حزب جوبیک، باعث نگرانی افزاینده جامعه یهودیان این کشور شده است.».

«براساس یک همه پرسی از سوی یک سازمان غیر دولتی، تقریبا یک سوم بزرگسالان کشور علیه یهودیان پیشداوری دارند.»

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله