اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۸

جستجو

«انفجار کنترل-شدهٔ مهمات» در محدودهٔ مشق نظامی نیروهای دفاعی، جنوب اسرائیل را به لرزه درآورد

بعدازظهر چهارشنبه ارتش گفت مهمات قدیمی را با روشی «کنترل-شده» از میان برده و باعث انفجاری عظیم شده که در میان ساکنان ناحیهٔ جنوبی اسرائیل ایجاد سردرگمی کرده است.

تصویر: منظرهٔ انفجاری در نزدیکی کیرات گت، جنوب اسرائیل، ۷ ژوئن ۲۰۲۳. 
(Courtesy: used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
تصویر: منظرهٔ انفجاری در نزدیکی کیرات گت، جنوب اسرائیل، ۷ ژوئن ۲۰۲۳. (Courtesy: used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

ارتش بخاطر کوتاهی از اطلاع-رسانی به ساکنان ناحیه پیش از انفجار عظیم در نزدیکی «کیرات گت» پوزش خواست.

بعدازظهر چهارشنبه ارتش گفت مهمات قدیمی را با روشی «کنترل-شده» از میان برده و باعث انفجاری عظیم شده که در میان ساکنان ناحیهٔ جنوبی اسرائیل ایجاد سردرگمی کرده است.

نیروهای دفاعی اسرائیل پیشاپیش به ساکنان ناحیه اطلاع نداده بود و تنها دو ساعت پس از انفجار مرموز که جنوب اسرائیل را لرزند، موضوع را اعلام کرد.

در فیلمی که در شبکه-های اجتماعی همرسان شد، تودهٔ عظیم دودی در آسمان شهر کیریات گت قابل مشاهده است.

آوی شارف، از روزنامهٔ هآرتص، محل جغرافیایی این ویدئو و تصاویر مشخص نمود و معلوم کرد متعلق به شهر لاخیش در جنوب کشور است. محل انفجار در محدودهٔ ۳۰۹ ب یا ۳۰۹ س مشق نظامی و حوزهٔ تیراندازی ارتش است.

نیروهای دفاعی اسرائیل در بیانیه-ای که دو ساعت بعد صادر کرد، گفت این «انفجار کنترل-شدهٔ مهمات بوده است؛ هیچگونه خطر امنیتی در میان نیست.»

گزارشی از آسیب جانی و مالی ناشی از انفجار در دست نیست.

نیروهای دفاعی اسرائیل غروب چهارشنبه گفت «از عدم اطلاع-رسانی پیش از وقت پیرامون انفجار امروز به ساکنان جنوب کشور که در ناحیهٔ کیرات گت انجام شد، متأسف است.»

در آوریل ۲۰۲۱ گزارشی از یک آتش-سوزی شدید و مرموز در ناحیهٔ مرکزی اسرائیل انتشار یافت که بعدا گمان رفت آزمون موتور راکت یکی از کمپانی-های دفاعی اسرائیل بوده است.

https://www.timesofisrael.com/mysterious-blast-rocks-idf-firing-zone-in-southern-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد