انفجار در بندر لاذقیهٔ سوریه در یک کشتی که احتمالاً متعلق به ایران است
جستجو

انفجار در بندر لاذقیهٔ سوریه در یک کشتی که احتمالاً متعلق به ایران است

بنا به گزارش رسانه های عربی زبان و دیدبان حقوق بشر سوریه بعدازظهر سه شنبه انفجار عظیمی در یک کشتی بازرگانی که در بندر لاذقیه پهلو گرفته بود روی داد.

تصویر: در پی انفجاری در بندر لاذقیهٔ سوریه از یک کشتی دود بهوا برمیخیزد؛ ۱۰ اوت ۲۰۲۱. 
(Screenshot: Twitter)
تصویر: در پی انفجاری در بندر لاذقیهٔ سوریه از یک کشتی دود بهوا برمیخیزد؛ ۱۰ اوت ۲۰۲۱. (Screenshot: Twitter)

در میانهٔ تنش های فزایندهٔ بازرگانی دریایی، گزارش های اولیه حاکی است در انفجار به دو تن جراحات سطحی وارد شد و کشتی آسیب معتنابهی دید.

بنا به گزارش رسانه های عربی زبان و دیدبان حقوق بشر سوریه بعدازظهر سه شنبه انفجار عظیمی در یک کشتی بازرگانی که در بندر لاذقیه پهلو گرفته بود روی داد.

به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه – سازمان هوادار اپوزیسیون سوریه با منبع بودجهٔ نامعلوم و مستقر در بریتانیا – این انفجار «قربانیانی بجای گذاشت و موجب زیان چشمگیر مالی شد.» برخی گزارش ها حاکی از ایرانی بودن کشتی هدف است.

بنا به گزارش رسانه دولتی سوریه، کشتی دچار آتش سوزی شده اما این حریق تا هنگام گزارش خاموش شده، و دو نفر در حادثه مجروح شده اند.

این حادثه در میانهٔ تنش های فزاینده در منطقه روی داد. در تاریخ ۲۹ ژوئیه، یک پهباد مسلح در دریای عمان به مرسر استریت، کشتی تحت مدیریت کمپانی اسرائیلی در بریتانیا حمله کرد. دو ملوان از بریتانیا و رومانی در اثر این حمله کشته شدند.

کارشناسان عملیات مذکور را بخشی از جنگ سایه میان ایران و اسرائیل توصیف کرده اند که حمله های هوایی به سایت های مرتبط با تهران در سوریه را نیز در بر می گیرد.

در تاریخ ۳ اوت، گروهی کشتی «آسفالت پرینسس» را در دریای عمان متوقف کرده و پا به عرشهٔ این کشتی گذاشتند.

گمان می رود ایران در هر دوی این حوادث دست داشته،‌ اما نقش خود را انکار می کند.

روز جمعه کشورهای گروه هفت در حمله به نفتکش مرسر استریت، تهران را متهم کردند و گفتند «رفتار ایران، بهمراه حمایت آن از نایبان جنگی و گروه های مسلح غیردولتی، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است.»

کشورهای گروه هفت گفتند «از ایران می خواهیم تمام فعالیت هایی که با قوانین شورای امنیت سازمان ملل همخوانی ندارد را متوقف سازد، و از تمام شرکای درگیر خواستند در حفظ ثابت و صلح منطقه مشارکت سازنده داشته باشند.»

لشکر مرکزی ایالات متحده نیز روز جمعه گفت بقایای یکی از سه پهباد مسلح به ابزار منفجره که نفتکش ام تی مرسر استریت را هدف گرفت نشان می دهد ساخت ایران بوده است.

خبرگزاریهای بین المللی در تهیه این گزارش سهیم بوده اند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله