اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

«انرژان» از اکتشافات جدید گاز اسرائیل خبر داد، طبق تخمین این میدان بین ۷-۱۵ بیلیون مترمکعب است

کمپانی انرژان روز پنجشنبه به بازارهای بورس تل آویو و لندن اعلام کرد بنا به ارزیابی هایی که انجام شده، در چاه اکتشافی «هرمس» در آبهای دریایی اسرائيل حدود ۷-۱۵ بیلیون مترمعکب دیگر گاز تجاری کشف شده است.

تصویر: سیستم تولیدی شناور انرژان (FPSO) در میدان گازی کاریش، دریای مدیترانه. (Energean)
تصویر: سیستم تولیدی شناور انرژان (FPSO) در میدان گازی کاریش، دریای مدیترانه. (Energean)

کمپانی بریتانیایی-یونانی بازارهای بورس تل آویو و لندن را مطلع کرد.

کمپانی انرژان روز پنجشنبه به بازارهای بورس تل آویو و لندن اعلام کرد بنا به ارزیابی هایی که انجام شده، در چاه اکتشافی «هرمس» در آبهای دریایی اسرائيل حدود ۷-۱۵ بیلیون مترمعکب دیگر گاز تجاری کشف شده است.

«هرمس» در جنوب شرقی میدان کاریش، که امتیاز تولیدی آن متعلق به کمپانی بریتانیایی-یونانی است واقع است.

اسکلهٔ حفاری «استنا آیس مکس» اکنون به ناحیهٔ معروف «المپ» منتقل شده که مابین میدانهای «کاریش» و «تنین» انرژان است. بنا به اعلان انرژان، این کمپانی امیدوار است از طریق عملیات اکتشافی بیشتر، تخمین اولیه مقادیر گاز طبیعی این نقاط که در حال حاضر گمان می رود ۵۸ بیلیون متر معکب باشد با دقت بیشتری اعلام کند.

کمپانی انرژان گفت اکتشافات هرمس ریسک کاوش در نواحی اطراف، از جمله در سازه های «پوسیدون» و «اورفه» را کاهش داد.

انرژان با استفاده از گزینهٔ خود، چاه ششم را نیز با کمپانی حفاری «استنا» با هدف حفاری در هرکول که واقع در بلوک ۲۳، مابین هرمس و ساحل اسرائيل است، ایجاد کرد.

همهٔ این بلوک ها در آبهای اسرائيل، جنوب ناحیهٔ دریایی که مالکیت آن مورد مناقشه میان اسرائیل و لبنان است، واقع هستند.


تصویر: نقشه میدان های گازی که کمپانی انرژان امسال آنجا عملیات اکتشافی داشته است. (Courtesy Energean)

در مقایسه، میدان های کاریش و تنین در کل دارای حدود ۷۵ بیلیون مترمعکب گاز طبیعی هستند. مقدار مصرف سالانه در اسرائیل حدود ۱۲ بیلیون مترمعکب است.

یک سخنگوی کمپانی گفت از آنجایی که هنوز معلوم نیست چه مقدار از محتوای چاهها گاز است و چه مقدار مایعات غلیظ، مشابه نفت رقیق خام است، قیمت گذاری ارقام فوق در حال حاضر ممکن نیست.

https://www.timesofisrael.com/energean-announces-new-israel-gas-discovery-estimated-at-7-15-billion-cubic-meters/

اطلاعات بیشتر در مورد