انتصاب یک افسر مسلمان عرب به معاونت ارشد پلیس اسرائیل
جستجو
اختصاصی

انتصاب یک افسر مسلمان عرب به معاونت ارشد پلیس اسرائیل

جمال هارکوش مدیریت دایره تازه تاسیس پلیس اسرائیل را به عهده خواهد داشت.

جمال هارکوش اولین مسلمان عرب است که به معاونت کمیسر پلیس اسرائیل منتصب می شود
جمال هارکوش اولین مسلمان عرب است که به معاونت کمیسر پلیس اسرائیل منتصب می شود

جمال هارکوش مدیریت دایره تازه تاسیس پلیس که برای بهبود خدمات انتظامی در جوامع عرب تشکیل شده را به عهده خواهد داشت.

روز چهارشنبه جمال هارکوش به دومین رتبه ارشد در اداره پلیس اسرائیل،‌ که معاونت کمیسر است، ارتقاء مقام یافت؛ وی اولین عرب مسلمانی است که به چنین مقام معتبری می رسد.

هارکوش که از اهالی روستای جلیله از کفر کنا، یک دایره تازه تاسیس در اداره پلیس که به منظور بهبود خدمات نیروی انتظامی در جوامع عرب تشکیل شده را مدیریت خواهد کرد.

ارتقای وی به این مقام در مراسمی رسمی در روز چهارشنبه با حضور کمسیر پلیس رانی آلشیخ صورت گرفت.

در این مراسم، آلشیخ از هارکوش تمجید کرد و از واجدان شرایط عرب اسرائیلی دعوت کرد به نیروهای پلیس بپیوندند. الشیخ گفت هارکوش، و پلیس اسرائيل، با اسلحه غیرمجاز در جوامع عربی برخورد شدید خواهند کرد.

در اوایل سال جاری، آلشیخ طرح برنامه تازه ای برای مقابله با نرخ «وحشتناک بالا»ی خشونت خانگی، قتل، حمل اسلحه غیرمجاز، و دیگر جرائم در بخش عربی را اعلام کرد.

برنامه تازه، که ابتکار آلشیخ و وزیر امنیت اجتماعی گیلاد اردان است، در نظر دارد ۱۳۰۰ افسر تازه را استخدام کند و ده ها مرکز تازه در مراکز پرجمعیت عرب نشین بگشاید.

آلشیخ در آن زمان اظهار داشت «این مساله نه تنها دغدغه پلیس، بلکه دغدغه خود جوامع عربی نیز هست».

«تمایل شدیدی به تقویت انتظامات در جوامع عربی موجود است. من با ده ها تن از رهبران شوراهای محلی عرب ملاقات کردم و به این نتیجه رسیدم که تمایل زیادی به این امر هست. به من گفتند «پلیس را هر چه زودتر بفرستید.»

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله