اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

انتصاب اولین کشیش زن فلسطینی کلیسای لوتران اورشلیم

روز یکشنبه طی مراسمی در اورشلیم، اولین زن فلسطینی در سرزمین مقدس به مقام کشیشی منصوب شد.

تصویر: سالی ابراهیم آذر، فلسطینی مسیحی و عضو فدراسیون جهانی لوتران، پس از انتصاب به عنوان اولین زن کشیش کلیسای سرزمین مقدس در شهر قدیم اورشلیم، وسط جمع ایستاده و کشیشان برای او کف می-زنند.(AP Photo/Maya Alleruzzo)
تصویر: سالی ابراهیم آذر، فلسطینی مسیحی و عضو فدراسیون جهانی لوتران، پس از انتصاب به عنوان اولین زن کشیش کلیسای سرزمین مقدس در شهر قدیم اورشلیم، وسط جمع ایستاده و کشیشان برای او کف می-زنند.(AP Photo/Maya Alleruzzo)

سالی آذر، که یکی از پنج زنی است که در خاورمیانه به کشیشی منصوب شده-اند، در«کلیسای رستگاری» برای جماعت انگلیسی زبان موعظه خواهد کرد.

روز یکشنبه طی مراسمی در اورشلیم، اولین زن فلسطینی در سرزمین مقدس به مقام کشیشی منصوب شد.

گفته شد «سالی آذر» در کلیسای رستگاری، کلیسای انجیلی لوتران اردن، و کلیسای سرزمین مقدس برای جمعیت انگلیسی زبان موعظه خواهد کرد.

انتصاب او در مقابل جمعیتی داخل کلیسا در شهر قدیم اورشلیم صورت گرفت.

بنا به ادارهٔ مرکزی آمار فلسطینیان، کرانهٔ باختری و نوار غزه تا سال ۲۰۱۷ موطن حدود ۴۷ هزار مسیحی بوده است. اکثر فلسطینیان مسیحی متعلق به شاخه-ای هستند که به زنان اجازهٔ نیل به مقام روحانیت نمی-دهد.

یک اقلیت بسیار کوچک جماعت پروتستان اما امام جماعت زن دارند.

کلیسای انجیلی لوتران می-گوید در اورشلیم، کرانهٔ باختری و اردن حدود ۳ هزار پیرو دارد.

آ‌ذر یکی از پنج زن کشیش در خاورمیانه است که به گفتهٔ شورای کلیساهای خاورمیانه، یکی از آنها در سوریه، و سه تای دیگر در کلیساهای لبنان مشغول-اند.

https://www.timesofisrael.com/first-palestinian-woman-ordained-as-pastor-at-lutheran-church-in-jerusalem/

اطلاعات بیشتر در مورد