اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۶

جستجو

انتصاب اولین وابستهٔ نظامی اسرائیل در مراکش

تصویر: سرهنگ شارون آیتاخ، رئیس لشکر جبههٔ داخلی ناحیهٔ حیفا در عکسی بدون تاریخ. (Israel Defense Forces)
تصویر: سرهنگ شارون آیتاخ، رئیس لشکر جبههٔ داخلی ناحیهٔ حیفا در عکسی بدون تاریخ. (Israel Defense Forces)

با گسترش روابط دفاعی میان اسرائیل و مراکش در آفریقای شمالی، فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل سرهنگ شارون آیتاخ، که اصالت مراکشی دارد را به سِمت وابستهٔ نظامی در این کشور منصوب کرد.

با تداوم گسترش روابط امنیتی میان اسرائیل و کشور مراکش در آفریقای شمالی در پی قرارداد عادی-سازی روابط در ۲۰۲۰، روز دوشنبه نیروهای دفاعی اسرائیل اولین وابستهٔ نظامی کشور در مراکش را منتصب نمود.

سپهبد خزری حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی، همزمان با شماری انتصابات در ارتش، سرهنگ شارون آیتاخ، از لشکر جبههٔ داخلی را به ِسمت وابستهٔ نظامی اسرائیل در مراکش منصوب کرد.

آیتاخ، که اصالت مراکشی دارد، در حال حاضر در ریاست لشکر جبههٔ داخلی ناحیهٔ حیفا به خدمت مشغول است و پیش از آن فرمانده گردان ۴۸۹م اکتشاف و نجات «کدم» بود.

۲۲ انتصاب در رده-های بالای ارتش، شامل تمدید سِمت سرتیپ ایال کارم، خاخام ارشد نیروهای دفاعی به مدت دو سال می-بایست به تصویب یوآو گالانت وزیر دفاع برسند.

انتصاب کارم در ۲۰۱۶ در پی سخنانی که ظاهرا در توجیه تجاوز به زنان در هنگام جنگ به زبان رانده و افشا شده بود، با مخالفت روبرو شد. سپس، هنگامیکه تصریح کرد هرگز چنین اقدامی را مورد اغماض قرار نداده، بلکه می-کوشیده توضیح دهد چرا زمانی این حرکت در کتاب-های دینی مجاز شمرده شده بود، به انتصاب وی روی خوش نشان داده شد.

اسرائيل و مراکش در ۱۹۹۰، به دنبال معاهدات موقت صلح با فلسطینیان، روابط دیپلماتیک در سطح ابتدایی ایجاد کردند، اما این روابط پس از بروز انتقاضهٔ دوم در ۲۰۰۰ به تعلیق رفت.


تصویر: گارد افتخار مراکش در ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲ از آویو کوخاوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی در رباط، مراکش استقبال می-کند. (IDF)

سپس، بعد از گذشت ۲۰ سال، هنگامیکه دولت ترامپ موافقت کرد حاکمیت مراکش بر ناحیهٔ مورد مناقشهٔ صحرای مغرب را در ازای موافقت رباط به عادی-سازی روابط با اسرائيل به رسمیت بشناسد، پیشرفتی حاصل شد.

علیرغم مخالفت بخش-هایی از جامعهٔ مراکش، گسترش روابط میان دو کشور از آن هنگام ادامه یافته است.

در نوامبر ۲۰۲۱، بنی گانتز، وزیر دفاع وقت تفاهمنامه-ای با همتای مراکشی خود امضا کرد که اولین از نوع خود میان اسرائیل و یک کشور عربی بود.

در این توافق، روابط دفاعی میان دو کشور رسمیت یافت، و امکان همکاری میان نهادهای دفاعی هموار شده و فروش تسلیحات اسرائیل به کشور پادشاهی مراکش در آفریقای شمالی را تسهیل کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-appoints-first-military-attache-to-morocco/

اطلاعات بیشتر در مورد