اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۵

جستجو

انبوه جمعیت با شعار «[مایهٔ] انهدام صیونیسم» به اصلاحات اعتراض کردند؛ افزایش خشونت علیه تظاهرات-کنندگان

غروب شنبه، صدها هزار نفر از مردم اسرائیل در سراسر کشور در یازدهمین تظاهرات متوالی علیه طرح دولت برای به زنجیر کشیدن نظام قضایی شرکت کردند. این تظاهرات شاهد چندین مورد خشونت علیه تظاهرات-کنندگان بود.

معترضان در راهپیمایی علیه لایحهٔ جنجال-برانگیز اصلاحات نظام قضایی دولت در تل آویو، ۱۸ مارس ۲۰۲۳. 
(JACK GUEZ / AFP)
معترضان در راهپیمایی علیه لایحهٔ جنجال-برانگیز اصلاحات نظام قضایی دولت در تل آویو، ۱۸ مارس ۲۰۲۳. (JACK GUEZ / AFP)

۲۶۰ هزار نفر در سراسر کشور راهپیمایی کردند؛ دهها تن بزرگراه ایالون را بند آوردند و چندین دستگیر شدند؛ یکی از معترضان در حملهٔ مظنون به خودروکوبی در هرتصلیه دچار جراحات سطحی شد؛ فرمانده پیشین نیروهای دفاعی اعتراضات را «جنگ آزادیخواهی» خواند.

تصاویر


تظاهرات-کنندگان حین اعتراضات علیه طرح دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برای اصلاح نظام قضایی اسرائیل، روز شنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۳ در یک بزرگراه در تل آویودر راه-بندان ایجاد کرده-اند. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)


مردم اسرائیل در تظاهرات علیه طرح دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برای اصلاح نظام قضایی کشور، تل آویو، اسرائیل، شنبه، ۱۸ مارس ۲۰۲۳. (AP Photo/Tsafrir Abayov)


مردم اسرائیل در تظاهرات علیه طرح دولت بنیامین نتانیاهو برای اصلاح نظام قضایی کشور، تل آویو، اسرائیل، شنبه، ۱۸ مارس ۲۰۲۳. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)


مردم اسرائیل حین تظاهرات علیه برنامهٔ دولت برای اصلاح نظام قضایی در مقابل اقامتگاه ریاست جمهوری در اورشلیم، ۱۸ مارس ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)


معترضان حین راهپیمایی در اعتراض به لایحهٔ جنجال-برانگیز دولت برای اصلاح نظام قضایی کشور، تل آویو، ۱۸ مارس ۲۰۲۳. (Jalaa Marey/AFP)


معترضان در راهپیمایی علیه لایحهٔ جنجال-برانگیز دولت برای اصلاح نظام قضایی، تل آویو، ۱۸ مارس ۲۰۲۳.
(JACK GUEZ / AFP)


معترضان حین راهپیمایی علیه لایحهٔ جنجال-برانگیز دولت برای اصلاح نظام قضایی، تل آویو، ۱۸ مارس ۲۰۲۳.
(Jack Guez/AFP)


معترضان حین تجمع در راهپیمایی علیه لایحهٔ جنجال-برانگیز دولت برای اصلاح نظام قضایی، ۱۸ مارس ۲۰۲۳.
(Jack Guez/AFP)


معترضان حامی حقوق زنان با لباس شخصیت-های سریال تلویزیونی «ندیمه» در اعتراضات ۱۸ مارس ۲۰۲۳ در تل آویو شرکت جسته-اند. (Jalaa Marey/AFP)


مردم اسرائیل حین اعتراض علیه طرح دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برای اصلاح نظام قضایی کشور، تقاطع کرکور، ۱۸ مارس ۲۰۲۳. (Israel Police)


نیروهای امنیتی در مقابل مخالفان اعتراضات در تظاهرات هواداران دموکراسی علیه طرح جنجال-برانگیز دولت برای اصلاح نظام قضایی، تل آویو، ۱۸ مارس ۲۰۲۳. روی بانری در وسط جمعیت نوشته است: «خائن-هایچپی».
(Jack Guez/AFP)


پلیس اسرائیل حین پراکنده-ساختن جمعیت معترضانی که در تظاهرات علیه طرح دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برای اصلاح نظام قضایی کشور در روز ۱۸ مارس ۲۰۲۳ در تل آویو یک بزرگراه را بند آوردند.
(AP Photo/Ohad Zwigenberg)

غروب شنبه، صدها هزار نفر از مردم اسرائیل در سراسر کشور در یازدهمین تظاهرات متوالی علیه طرح دولت برای به زنجیر کشیدن نظام قضایی شرکت کردند. این تظاهرات شاهد چندین مورد خشونت علیه تظاهرات-کنندگان بود.

برگزارکنندگان تظاهرات عهد کرده-اند که اگر دولت ائتلاف مراحل قانونگذاری طرح-های یاد-شده که قرار است هفتهٔ آینده از سوی قانونگذاران پیش برده شود را متوقف نکند، تظاهرات اعتراضی را شدت بخشند و سه-شنبهٔ هفته-ای که می-آید را «روز ملی فلج عمومی» نام نهاده-اند.

برگزارکنندگان اعتراضات در بیانیه-ای که روز شنبه منتشر شد، گفتند «دولت اسرائیل تصمیم دارد هفتهٔ آینده قانون دیکتاتوری و اجبار دینی را تصویب کند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hundreds-of-thousands-rally-against-overhaul-rise-in-violence-against-protesters/

اطلاعات بیشتر در مورد