اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۵

جستجو

«امن-ترین جای جهان برای یهودی-بودن»؛ از حملهٔ حماس به اینسو ۲۶۰۰ نفر به اسرائیل نقل مکان کردند

اوفیر سوفر وزیر مهاجرت اسرائیل بهمراه حدود ۲۵ مهاجر تازه-وارد که در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳، کمتر  از دو هفته پس از آنکه اسرائيل به ورطهٔ جنگ افتاد، از نیویورک رسیده-اند، در فرودگاه بن گوریون مقابل دوربین ایستاد.
(Courtesy: Nefesh B’Nefesh)
اوفیر سوفر وزیر مهاجرت اسرائیل بهمراه حدود ۲۵ مهاجر تازه-وارد که در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳، کمتر از دو هفته پس از آنکه اسرائيل به ورطهٔ جنگ افتاد، از نیویورک رسیده-اند، در فرودگاه بن گوریون مقابل دوربین ایستاد. (Courtesy: Nefesh B’Nefesh)

تازه-واردان می-گویند بارها مردم تف به روی آنها انداخته-اند، آنها را مسخره کرده-اند، و می-گویند در کل یهودی-ستیزی شدت یافته است؛ بسیاری که قصد آلیا داشتند، سفر را تسریع کردند؛ مقامات پیش-بینی می-کنند در آیندهٔ نزدیک شمار بیشتری به کشور بیایند.

نویسنده:


تصاویر: خانوادهٔ بنیچو، اهل مارسیل، فرانسه، به علت تجربهٔ خود از موارد یهودی-ستیزی پس از حملهٔ ۷ اکتبر حماس، پیش از تاریخی که در نظر داشتند به اسرائیل مهاجرت کردند.
(Courtesy: Benichou family/ via JTA)


پرواز دانیل و امیلیانو بلیویس، که قصد مهاجرت به اسرائیل داشتند، با تهاجم ۷ اکتبر حماس لغو شد اما در تاریخی دیگر پرواز کردند و اکنون در اسرائیل زندگی می-کنند.
(Courtesy: International Fellowship of Christians and Jews)

تلگراف یهود – تابستان امسال، هنگامیکه یونا و میخائیل بنیچو تصمیم گرفتند خانهٔ خود در فرانسه را بگذارند و به اسرائیل اسرائیل مهاجرت کنند، برای خود بازهٔ زمانی یکساله تعیین کردند تا پسر بزرگشان، دیوید ۱۵ ساله به موقع برای امتحانات کنکور در اسرائیل آماده شود.

اما پس از هجوم جنایتبار حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر، تاریخ مهاجرت خود، که در عبری آلیا نامیده می-شود را تسریع کردند. یونا بنیچو گفت طاقت ما یکهفته پس از حملهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تروریستها به جنوب اسرائیل، که طی آن ۱۲۰۰ نفر اکثرا غیرنظامی را کشتند و ۲۰۰ نفر را گروگان به غزه بردند، طاق شد. یکهفته پس از حمله، هنگامیکه این خانواده که لباس‌هایی با علائم مشخص یهودی به تن می-کنند، در خیابان شهر خود، مارسیل، قدم می-زدند که مردم به رویشان تف کردند.

یونا در گفتگو با تلگراف یهود گفت «مطلقاً شوکه شده بودم. نمی-دانستم چه واکنشی داشته باشم. بسیاری از مردم دیدند چه اتفاقی افتاد اما هیچ کس سعی نکرد به ما کمک کند.»

«یهودی-ستیزی همیشه بوده، اما بعد از ۷ اکتبر ما احساس کردیم میدانی به دست آورده-اند تا هر کار دلشان خواست بکنند و هیچکس -صدالبته مقامات رسمی فرانسه- نمی-تواند جلو آنها را بگیرد.»

خانوادهٔ بنیچو در ۳۱ اکتبر وارد اسرائیل شدند، زمانی که کشور هنوز از شوک حملهٔ خانمانسوز حماس به جوامع مقیم جنوب در نیامده بود، و در مراحل اولیهٔ جنگ سخت زمینی بود که ترکیب جامعه را متغیر کرد.

خانوادهٔ بنیچو جزو ۲۶۰۰ نفری است که به گفتهٔ مقامات اسرائیل، در دو ماه گذشته علاوه بر بحران موجود تصمیم گرفتند به اسرائیل مهاجرت کنند.

مهاجرتی که جلو افتاد

تقریباً تمامی تازه-واردهای اخیر از قبل قصد مهاجرت به اسرائیل داشتند، و البته شماری نیز مانند ایشان برنامهٔ خود را جلو انداخته-اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/the-safest-place-to-be-jewish-2600-people-have-moved-to-israel-since-hamas-invaded/

اطلاعات بیشتر در مورد