اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۹۲

جستجو

امارات متحد عربی در مقابل تکذیب منطقه سینه سپر کرد و آموزش هولوکاست را وارد برنامهٔ درسی مدارس نمود

هولوکاست که زمانی به تمامی از مواد درسی دانش آموزان کشور امارات – که حتی جای اسرائیل را در نقشهٔ جهان و کرهٔ زمین سیاه کرده بود - غایب بود اکنون که کشور حاشیهٔ خلیج فارس می رود تا در جایگاه صلح آفرین منطقه قرار گیرد، به تمامی جزو برنامهٔ درسی مدارس خواهد بود.

تصویر: «ایتان نائه» سفیر اسرائیل در امارات متحد عربی، راست، و پیتر فیشر، سفیر آلمان در امارات، دومی از راست، حین تماشا مراسم افروختن شمع در نمایشگاهی در یادبود هولوکاست، دوبی، امارات متحد عربی، ۲۶ مه ۲۰۲۱. (Kamran Jebreili/AP)
تصویر: «ایتان نائه» سفیر اسرائیل در امارات متحد عربی، راست، و پیتر فیشر، سفیر آلمان در امارات، دومی از راست، حین تماشا مراسم افروختن شمع در نمایشگاهی در یادبود هولوکاست، دوبی، امارات متحد عربی، ۲۶ مه ۲۰۲۱. (Kamran Jebreili/AP)

وزرای اماراتی در همکاری با «موزهٔ یادبود یاد واشم» و گروه نظارت بر استانداردهای آموزشی IMACT-se، مواد لازم برای تدریس در دبستان و دبیرستان را آماده می کنند.

دوبی – امارات متحد عربی در پی پیمان های ابراهیمی سال ۲۰۲۰ و عادی سازی روابط با اسرائیل، قدم های مهمی در مقابله با فرهنگ رایج انکار هولوکاست در منطقه برمی دارد.

هولوکاست که زمانی به تمامی از مواد درسی دانش آموزان کشور امارات – که حتی جای اسرائیل را در نقشهٔ جهان و کرهٔ زمین سیاه کرده بود – غایب بود اکنون که کشور حاشیهٔ خلیج فارس می رود تا در جایگاه صلح آفرین منطقه قرار گیرد، به تمامی جزو برنامهٔ درسی مدارس خواهد بود.

سال گذشته، درست چند ماه پس از آنکه با پیمان های ابراهیمی به میانجیگری ایالات متحده، دیواری که بیش از هفتاد سال مانع روابط اسرائیل و امارات بود فرو ریخت، اولین نمایشگاه یادبود هولوکاست در دوبی افتتاح شد.

از آن هنگام، هفت بازماندهٔ‌ هولوکاست برای سخنرانی دربارهٔ جنایات هولناک نسل کشی نازی ها به این کشور دعوت شده اند، از جمله «ایو کوگلر» ۹۱ ساله، مقیم بریتانیا که در آلمان به دنیا آمده و ماه گذشته در سالگرد قتل عام ۹ نوامبر ۱۹۳۸ کریستالناخت در آلمان، در امارات سخنرانی کرد.

همزمان که وزارت آموزش امارات برنامهٔ درسی تازه ای برای دانش آموزان دبستان و دبیرستان تنظیم می کند، انستیتوی نظارت بر آموزش صلح و رواداری فرهنگی در مدارس، IMPACT-se، واقع در تل آویو و لندن در رابطه با استانداردهای آموزشی، از جمله ارزیابی مواد درسی، به این وزارت مشاوره می دهد.

«مارکوس شف»، مدیرعامل IMPACT-se گفت متون درسی امارات تا پیش از این نیز به این خاطر که «هیچ نشانه ای از نفرت» و یهودی ستیزی ندارند، «و جایگاه تاریخی یهودیت در جهان عرب را تشخیص می دهند»‌ «یک سر وگردن» از دیگر کشورهای منطقه بالاتر بود.

موزهٔ یادبود هولوکاست اورشلیم، یاد واشم نیز با وزارت فرهنگ و جوانان امارات در توسعهٔ متون درسی همکاری می کند. در بخش بزرگی از مطالب عربی مشارکت می کند و نیز به تولید مطالب جدید برای امارات کمک خواهد کرد.

«رابرت روزت» تاریخ شناس ارشد انستیتوی بین المللی پژوهش هولوکاست در موزهٔ یاد واشم، گفت «انکار هولوکاست در جهان عرب-مسلمان چالشی تاریخی برای ما بوده … اما این تحولات مهم جدید نشان از تغییری است که شروعش را در مراکش دیدیم که شروع کردند بیش از پیش به هولوکاست بپردازند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/bucking-regional-denial-uae-to-include-holocaust-in-school-curricula/

اطلاعات بیشتر در مورد