اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۹۲

جستجو

افسر نیروهای دفاعی اسرائیل، و دو فلسطینی در تبادل آتش در نزدیک محدودهٔ متشنج حصار مرزی کرانه باختری کشته شدند

طبق اظهار ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه یک افسر نیروهای دفاعی اسرائيل بر اثر تیراندازی دو مرد مسلح فلسطینی هنگامیکه سربازان می کوشیدند این دو را در نزدیکی حصار امنیتی کرانه باختری دستگیر کنند، کشته شد. دو مرد مسلح که یکی از آنها از اعضای سرویس امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینیان بود، در تیراندازی متعاقب کشته شدند.

تصویر: افسران نیروهای دفاعی حین تجسس و بازرسی محل تیراندازی که سرگرد بار فلاح، ۳۰ ساله، و دو فلسطینی  آنجا کشته شدند؛ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲، نزدیک به حصار امنیتی کرانهٔ باختری. 
(Israel Defense Forces)
تصویر: افسران نیروهای دفاعی حین تجسس و بازرسی محل تیراندازی که سرگرد بار فلاح، ۳۰ ساله، و دو فلسطینی آنجا کشته شدند؛ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲، نزدیک به حصار امنیتی کرانهٔ باختری. (Israel Defense Forces)

دو مرد مسلح در ناحیهٔ معروف به «محدودهٔ درز» واقع در شمال جنین به روی سربازان آتش گشودند و سرگرد «بار فلاح»، ۳۰ ساله را کشتند؛ هر دو مهاجم در تیراندازی متعاقب آن کشته شدند.

طبق اظهار ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه یک افسر نیروهای دفاعی اسرائيل بر اثر تیراندازی دو مرد مسلح فلسطینی هنگامیکه سربازان می کوشیدند این دو را در نزدیکی حصار امنیتی کرانه باختری دستگیر کنند، کشته شد. دو مرد مسلح که یکی از آنها از اعضای سرویس امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینیان بود، در تیراندازی متعاقب کشته شدند.

نیروهای دفاعی مرگ افسر مزبور را ساعاتی پس از حادثه تصدیق کرد، و به خانوادهٔ او اطلاع داده شد. او سپس به عنوان سرگرد بار فلاح، ۳۰ ساله، معاون فرماندهٔ واحد نخبهٔ اکتشافاتی «نحال» شناسایی شد.

حادثهٔ مرگبار در نزدیکی صحنهٔ یک تهاجم مسلحانهٔ دیگر که کمتر ۲۴ ساعت پیش از آن روی داد، اتفاق افتاد.

بنا به اظهار نیروهای دفاعی، سحرگاه چهارشنبه، سربازان اسرائیل در دوربین های مداربستهٔ نظارتی متوجه دو فرد مظنون در ناحیهٔ معروف به «درز» شدند که میان کرانهٔ باختری و اسرائيل، نزدیک روستای فلسطینی «جلاماه» قرار گرفته است. سربازانی که برای تحقیقات رفتند، دو فرد مظنون را دوره کرده و مراحل دستگیری را آغاز کردند.

ارتش در بیانیه ای گفت در آن لحظه «دو فرد مظنون به روی سربازان آتش گشودند.‌» «سربازان نیروهای دفاعی کمین کردند و دو فرد مظنون را به ضرب گلوله معدوم کردند. مردان مسلح فلسطینی در رسانه های فلسطینی به نام «احمد عابد» و عبدالرحمان عابد، از روستای «کفار دن»، نزدیک جنین معرفی شدند. احمد از افسران سرویس امنیتی تشکیلات خودگردان بود.


تصویر: سرگرد بار فلاح، ۳۰ ساله، معاون فرمانده واحد نخبهٔ اکتشافی نحال، که در تیراندازی با دو تروریست در نزدیکی حصار امنیتی کرانه باختری در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ کشته شد. (Courtesy)

سرتیپ «آوی بلوت» فرماندهٔ لشکر کرانه باختری نیروهای دفاعی به خبرنگاران گفت دو مرد مسلح ابتدا دو ساعت پیش از تیراندازی شناسایی شده بودند.

او تصدیق که این دو، که یکی به مسلسل دست ساز کارلو، و دیگری به سلاح نیمه اتوماتیک مسلح بودند، کشته شدند.

بلوت گفت ارتش گمان می برد این دو قصد داشته اند در آن حوالی در کمین سربازان بنشینند. یک پهباد مسلح را به سمت ایشان روانه کردند چون ارتش بلافاصله متوجه نشده بود که دو مظنون فوق مسلح هستند، پهباد را بکار گرفته نشد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-troops-exchange-fire-with-palestinian-gunmen-near-tense-west-bank-barrier-zone/

اطلاعات بیشتر در مورد