اعدام گروه زیادی از زندانیان سنی مذهب در زندان رجائی شهر
جستجو

اعدام گروه زیادی از زندانیان سنی مذهب در زندان رجائی شهر

مسئولان رژیم جمهوری اسلامی ده ها تن از زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر کرج را به دار آویختند.

اعدام گروه زیادی از زندانیان سنی مذهب در زندان رجائی شهر
اعدام گروه زیادی از زندانیان سنی مذهب در زندان رجائی شهر

مسئولان رژیم جمهوری اسلامی ده ها تن از زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر کرج را به دار آویختند.

در پی تداوم نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران، صبح روز گذشته دوازدهم مرداد ماه، تعدادی از زندانیان سنی مذهب در زندان رجائی شهر کرج اعدام شدند که به دلیل عدم ارائه آمار دقیق از سوی سازمان زندانها و قوه قضائیه، تعداد آنها به صورت دقیق مشخص نیست اما بر اساس آمارهای ارائه شده توسط خانواده های زندانیان و فعالین حقوق بشر بین ۱۱ تا ۲۹ زندانی سنی به دار آویخته شده اند و پیش از آن با خانواده های ۲۱ زندانی تماس گرفته شده و به آنها اعلام شده است که برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند که در این خصوص خانواده های زندانیان از رویت اجساد اعدامیان در پزشکی قانونی و کهریزک خبر داده اند.

براساس گزارش خبرگزاری هرانا، گارد ویژه سیاهپوش زندان، تعداد ۳۶ زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام که در سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شدند را با دستبند، پابند، چشم بند و تحت تدابیر شدید امنیتی به سلول انفرادی منتقل کرده که پس از آن حکم ده ها تن از آنان به اجرا در آمد.

همچنین منابع نزدیک به خانواده های این زندانیان در خصوص اظهار داشته اند که طی تماس تلفنی، وزارت اطلاعات از آنان خواسته که به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند که محل دریافت جسد زندانیان اعدام شده است. خانواده هایی که تا کنون به محل رسیدند توانسته اند اجساد کفن پیچ شده فرزندان خود را ببینند اما تعدادی از خانواده ها به خاطر دوری راه همچنان به اجساد اعدام شدگان خویش دست پیدا نکرده اند.

شایان ذکر است که بنابر گزارش هرانا “بند محل سکونت این زندانیان از حضور زندانی خالی شده است و آمارهای غیررسمی تخمینی بین ۱۱ تا ۲۹ اعدام شده دارد”.

همچنین براساس گزارشهای رسیده، هواخوری های این سالن و بندهای مرتبط با آن نیز از صبح دیروز به بهانه “آماده باش بودنِ زندان” باز نشده و مدیریت بخشی از زندان در اختیار نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته بود.

گفتنی ست که این حمله بی سابقه برای انتقال زندانیان جهت اجرای حکم اعدام توسط مسئولین زندان چند روز پس از پخش فیلم اعترافات اجباری تنی چند از آنان با عنوان “در عمق تاریکی” انجام پذیرفته است که نهادهای قضایی عمده این افراد را به عضویت در گروه اسلامگرای “توحید و جهاد” متهم کرده و مدعی هستند که این افراد و گروه مذکور در عملیات بمب گذاری، ترور و سرقت دست داشته اند. ادعایی که بصورت مشخص عمده این زندانیان آن را رد کرده و محکومیت ها را به دلیل باورهای مذهبی خود عنوان کرده اند.

اسامی ۲۹ زندانی اهل سنت محبوس در زندان رجایی ‌شهر که حکم اعدامشان به دایره اجرای احکام رفته است، بدین قرار می باشد: “ﮐﺎﻭه ﻭﯾﺴﯽ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﮐﺎﻭه ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ، ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ، ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ، ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ، ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ، ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ، ﻣﺤﻤﺪ ﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ، ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ، عبدالرحمان سنگانی و سید جمال سید موسوی”.

لازم به ذکر است که در میان اعدام شدگان، شهرام احمدی زندانی سنی مذهبی که دبیر کل سازمان ملل در گزارش ماه مارچ خود از او به عنوان مُبلغ مذهبی یاد کرده و محکومیت او به اعدام را نمونه ای از نبود آزادی های مذهبی در ایران عنوان کرده بود نیز، اعلام شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله