اعتراف چند نماینده مجلس ایران به رواج «نوزاد فروشی» در کشور
جستجو

اعتراف چند نماینده مجلس ایران به رواج «نوزاد فروشی» در کشور

در پی تداوم بحران اجتماعی و اقتصادی در ایران و افزایش آسیب های اجتماعی همچون کودک فروشی در شهرهای مختلف کشور، چند تن از نمایندگان مجلس ایران در مورد «گسترش پدیده خرید و فروش کودکان در ایران» هشدار دادند.

پدیده فروش نوزاد در ایران
پدیده فروش نوزاد در ایران

در پی تداوم بحران اجتماعی و اقتصادی در ایران و افزایش آسیب های اجتماعی همچون کودک فروشی در شهرهای مختلف کشور، چند تن از نمایندگان مجلس ایران در مورد «گسترش پدیده خرید و فروش کودکان در ایران» هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ارگان رسمی مجلس ایران، سه نماینده در مصاحبه با این پایگاه، از تداوم پدیده فروش نوزادان و کودکان در کشور خبر داده و خواستار تشدید مجازات‌های بازدارنده در این مورد شدند.

بر اساس گزارش ها، اخبار متعددی از کودک فروشی در برخی محلات و حتی بیمارستان‌های کشور مطرح شده و یکی از معاونان سازمان بهزیستی گفته است که خرید و فروش نوزادان در بیمارستان‌ها گزارش شده است.

پیشتر بهمن طاهرخانی٬ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفته بود «کودک‌ فروشی» در ایران به «تجارت» تبدیل شده است.

گفتنی است؛ در حالی محمدعلی پورمختار٬ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس،محمد کاظمی٬ نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، و یحیی کمالی‌پور٬ دیگر نماینده مجلس، خواستار برخورد با موضوع کودک فروشی شده اند، که معضلاتی چون فقر، بیکاری، فساد، تبعیض، سرکوب های اجتماعی، جامعه ایران را با بحران و آسیب هایی اجتماعی متعددی مواجه کرده و کودک فروشی و تجارت نوزادان و اعضای بدن، به محلی جهت امرار معاش شهروندان ایرانی تبدیل شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله