اعتراف مقام ارشد بسیج: دکترین ما نابودی اسرائیل است
جستجو

اعتراف مقام ارشد بسیج: دکترین ما نابودی اسرائیل است

یکی از مقامات ارشد بسیج سپاه پاسداران گفت: "دکترین ما نابودی اسرائیل است و ما می‎ خواهیم که اسرائیل سر به تنش نباشد".

کامیونی با پارچه-نویسی «مگر بر اسرائیل» در یکی از رژه های نظامی ایران
کامیونی با پارچه-نویسی «مگر بر اسرائیل» در یکی از رژه های نظامی ایران

یکی از مقامات ارشد بسیج سپاه پاسداران با بیان اینکه “وزیر اقتصاد آلمان خیلی حرف مفت زده است”، اذعان داشت: “دکترین ما نابودی اسرائیل است و ما می‎ خواهیم که اسرائیل سر به تنش نباشد”.

پاسدار سیف مسئول مقاومت مردمی سازمان بسیج جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد آلمان در آستانه سفر به ایران مبنی بر “لزوم به رسمیت شناختن اسرائیل توسط ایران و بررسی نقش ایران در جنگ سوریه”، گقت: «وزیر اقتصاد آلمان خیلی حرف مفت زده است، چرا که دکترین ما نابودی اسرائیل است و ما می‎ خواهیم که اسرائیل سرش به تنش نباشد».

بر اساس گزارش خبرگزاری بسیج، وی همچنین با تاکید بر اینکه “هر کسی نیز برای بقای اسرائیل تلاش کند هیچ وقت مورد تایید ما نخواهد بود”، افزود: «ما تا نابودی اسرائیل یک لحظه از پای نخواهیم نشست و هرکسی نیز که یک تیر به طرف اسرائیل پرتاب کند، ما از او حمایت می ‎کنیم».

مسئول مقاومت مردمی سازمان بسیج در پایان گفته های خود، با ابراز امیدواری جهت عدم ورود وزیر اقتصاد دولت آلمان به ایران، ادامه داد: «اگر وزیراقتصاد آلمان با چنین اظهاراتی که داشته بخواهد وارد جمهوری اسلامی شود، باید سیاسیون به عقل خود شک کنند».

شایان ذکر است که طی هفته جاری و در ادامه روند مذاکرات کشورهای اروپایی به جهت بهبود روابط خود با دولت ایران در راستای معاهدات برجام، محمد جواد ظریف نیز در واکنش به شروطی که وزیر اقتصاد آلمان برای سفر به ایران گذاشته است که طی آن، اظهار داشته: “عادی سازی روابط با تهران منوط به رسمیت شناخته شدن حق موجودیت اسرائیل است”، گفت:‌ «هیچ کشوری نمی ‌تواند برای ایران شرط و شروط تعیین کند».

همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در برابر شروط اعلام شده، طی واکنشی به این موضوع گفته بود: «جمهوری اسلامی دفاع از حقوق مردم فلسطین را جزء تغییر ناپذیر سیاست خارجی خود می داند و از آرمان فلسطین هیچگاه و تحت هیچ شرایطی دست نخواهد کشید».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله