اعتراض گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی به سفر حسن روحانی به اروپا
جستجو
اختصاصی

اعتراض گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی به سفر حسن روحانی به اروپا

در اعتراض به حضور رئیس جمهور ایران در فرانسه، مخالفان رژیم تهران دست به تجمعاتی گسترده در نقاط مختلف پاریس زدند.

مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس - شبکه های اجتماعی
مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس - شبکه های اجتماعی

در اعتراض به حضور رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، مخالفان رژیم تهران دست به اعتراض و تجمعاتی گسترده در نقاط مختلف پاریس زدند.

بنا گزارش شبکه های اجتماعی، روز چهارشنبه 27 ژانویه، همزمان با سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به فرانسه، جمعی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در میدان انقلاب پاریس و گروهی از هواداران سازمان مجاهدین خلق، در مقابل پارلمان فرانسه تجمعی اعتراضی نسبت به این سفر برگزار کردند.

رئیس جمهور رژیم اسلامی ایران که برای یک سفر رسمی در اروپا به سر می برد، یک روز پیشتر به ایتالیا رفته بود و سفر وی به فرانسه بخش آخر دیدارهای اروپایی اوست.

مخالفان رژیم ایران معتقدند طبق اسناد و شواهد، نقض حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، به مراتب بدتر از گذشته شده و اعدام، بازداشت، سرکوب، سانسور، احضار مخالفان و نقض حقوق اقلیتها، همچنان ادامه دارد.

قرار است تجمعات اعتراضی به حضور حسن روحانی در اروپا و مماشات غرب با وی، روز پنجشنبه نیز ادامه پیدا کند و ایرانیان مراتب اعتراض خود را تداوم بخشند.

در همین خصوص جمعی از تشکل های سیاسی واجتماعی و کنشگران اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور، طی بیانیه ای اعلام کرده اند که “حسن روحانی توسط مقامات جمهوری فرانسه، به این کشور دعوت شده تا به رغم نقض آشکار و مداوم حقوق بشر در ایران، مشارکت دراقدامات تروریستى، همکاری با مستبدین منطقه وبحران آفرینی درجهان، به عادی سازی روابط سیاسی وتجاری با فرانسه ودیگر کشورهای اروپایی دست زده، براى خود مشروعيت كسب كند.”

این بخش از مخالفان جمهوری اسلامی در بیانیه خود اعلام کرده اند که “خواستار برقراری آزادی، دموکراسی، استقلال، برابری وعدالت اجتماعی، جدائی دین از دولت (لائیسیته – سکولاریسم)، رعایت تمامی حقوق ملیت های ساکن ایران براساس موازین بین المللی، لغومجازات اعدام، برچیدن بساط شكنجه، لغو هرگونه تعقيب كنشگران سیاسی، ملی و فرهنگی، برابری حقوق زن و مرد و رعایت آزادی های مدنی و سیاسی مصرح در منشور جهانی حقوق بشر واز جمله حق ملل درتعیین سرنوشت خویش هستند.”

قرار است تجمع مذکور بعد از ظهر پنجشنبه 28 ژانویه در میدان Invalides، پاریس هفتم برگزار شود.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله