اعتراض نمادین «دختر خیابان انقلاب» در میان بانوان ایرانی ادامه دارد
جستجو

اعتراض نمادین «دختر خیابان انقلاب» در میان بانوان ایرانی ادامه دارد

تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که اقدام ویدا موحد در میان بانوان ایرانی تکثیر شده و برخی از آنان در نقاط مختلف ایران دست به اقدامی مشابه زدند.

ویدا موحد
ویدا موحد

با گذشت حدود سه هفته از بازداشت بانویی که با اقدام نمادین خود در مرکز تهران، مخالفت خود را با حجاب اجباری نشان داده بود، تصاویر و گزارش های منتشره در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که این اقدام، در میان بانوان ایرانی تکثیر شده و برخی از آنان در نقاط مختلف ایران دست به اقدامی مشابه زدند.

لازم به ذکر است؛ تصویر و ویدیوی اعتراضی زنی جوان بنام ویدا موحد که به «زن معترض خیابان انقلاب» نامیده شد، به سرعت به نمادی برای سرپیچی از مقررات پوشش اجباری علیه رژیم ایران تبدیل شد و در اعتراضات سراسری ایران هم مورد استفاده قرار گرفت.

اقدامی مشابه ویدا موحد در زمان و مکانی دیگر در تهران
اقدامی مشابه ویدا موحد در زمان و مکانی دیگر در تهران
اقدامی مشابه ویدا موحد در زمان و مکانی دیگر در تهران

طی روزهای اخیر چند تصویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که یک زن جوان در خیابان انقلاب تهران و زنی دیگر در میدان فردوسی تهران و بانویی دیگر در خیابان ولی عصر روسری خود را برداشته و مانند “ویدا موحد”، ایستاده اند.

ویدا موحد توسط ماموران امنیتی ایران بازداشته شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله