اشاره فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل به نقش اسرائیل در حمله سایبری به بندر ایران
جستجو

اشاره فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل به نقش اسرائیل در حمله سایبری به بندر ایران

روز سه شنبه، آوی کوخاوی، رئیس ستاد مشترک نیروهای دفاعی ارتش به نقش اسرائیل در حمله سایبری به تاسیسات بندری ایران در ماه جاری اشاره کرد و گفت نیروهای دفاعی اسرائیل به استفاده از «ابزار گوناگون نظامی» علیه دشمنان کشور ادامه خواهد داد.

در میان گزارش های مبنی بر هک و حمله سایبری اسرائيل، کوخاوی گفت ارتش از «ابزار گوناگون نظامی» علیه دشمنان خود استفاده خواهد جست، و بنظر می رسد نقش اورشلیم در حمله هوایی اخیر به سوریه را تایید کرد.

روز سه شنبه، آوی کوخاوی، رئیس ستاد مشترک نیروهای دفاعی ارتش به نقش اسرائیل در حمله سایبری به تاسیسات بندری ایران در ماه جاری اشاره کرد و گفت نیروهای دفاعی اسرائیل به استفاده از «ابزار گوناگون نظامی» علیه دشمنان کشور ادامه خواهد داد.

کوخاوی در سخنرانی خود در مراسم معارفه فرمانده جدید لشکر جبهه داخلی و تودیع فرمانده پیشین، به گزارش واشنگتن پست که حاکی است اسرائیل شبکه های کامپیوتری بندر شهید رجایی را از دسترس خارج کرده و منجر به توقف کامل فعالیت تاسیسات شده، اشاره مستقیم نکرد اما به نظر می رسد همین موضوع را لفافه گفته است.

کوخاوی در سخنان خود گفت، «به استفاده از ابزار گوناگون نظامی و راهکارهای تخصصص جنگی برای آسیب به دشمنان خود ادامه خواهیم داد».

اگرچه بی سابقه نیست که سیاستمداران به تلویح به نقش اسرائیل در حمله به ایران و گروه های تروریستی بگویند، اما چندان معمول نبوده که افسران عالیرتبه نیروهای دفاعی اسرائیل چنین کنند، و اکثرا در خصوص فعالیت نظامی فرامرزی سیاست ابهام را ادامه می دهند.

فرمانده ارتش، همچنین ظاهرا تایید کرده است که اسرائیل در رشته-حمله های اخیر به هدف های ایرانی در سوریه دست داشته است.

کوخاوی، بدون اشاره به محل این حمله ها، گفت، «دهها حمله ای که صورت گرفت، از جمله حمله های اخیر، توانایی اطلاعاتی و قدرت شلیک نیروهای دفاعی را به ثبوت رسانده است».


تصویر تزئینی: سرباز نیروهای دفاعی اسرائیل از لشکر سی۴۱ پشت کامپیوتر در حال تایپ کردن دیده می شود.
(Israel Defense Forces)

فرمانده ارتش این سخنان را در مراسم تودیع سرلشکر تامیر یادای، و معارفهٔ سرلشکر اوری گوردین در مقام فوق ایراد کرد.

اسرائیل از اظهار رسمی درباره گزارش واشنگتن پست، که به استناد مقامات ایالات متحده و مقامات خارجی گفته است ظاهرا اسرائیل در حمله کامپیوتری که منجر به تعطیل ناگهانی بندر [شهید رجائی] در نهم ماه مه شد، خودداری کرده است.

ظاهرا این حمله در پاسخ به اقدامی منتسب به ایران، برای هک شبکه آب شهری اسرائیل انجام شده است.

به گزارش اخبار کانال ۱۳، کابینه عالیرتبه امنیتی اسرائیل در هفتم ماه مه برای بررسی و مذاکره بر سر چگونگی پاسخ به حمله سایبری که ظاهرا تاسیسات غیرنظامی را هدف گرفته بوده، که عبور از خط قرمز بشمار می رود، تشکیل جلسه داده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-chief-hints-at-israels-role-in-cyberattack-on-iranian-port/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله