اشارهٔ بنت به نقش اسرائیل در حمله های اخیر به مراکز اتمی رژیم ایران
جستجو

اشارهٔ بنت به نقش اسرائیل در حمله های اخیر به مراکز اتمی رژیم ایران

بنظر می رسد اشارهٔ نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی اخیر خود در مراسم فارغ التحصیلی خلبانان نیروی هوایی اسرائیل به نقش اسرائیل در حمله های اخیر به یکی از تأسیسات هسته ایران باشد.

نفتالی بنت
نفتالی بنت

بنظر می رسد اشارهٔ نفتالی بنت نخست وزیر در سخنرانی اخیر خود در مراسم فارغ التحصیلی خلبانان نیروی هوایی اسرائیل به نقش اسرائیل در حمله های اخیر به یکی از تأسیسات هسته ایران باشد.

بنت در این سخنرانی گفت «دشمنان ما می دانند – نه از حرف، بلکه از عمل – که بسیار قاطع-تر، بسیار باهوش-تریم، و هنگام ضرورت از اقدام عملی ابا نداریم،».

سخنان او با فاصلهٔ یکروز از حمله پهبادی به تأسیسات تولید سنتریفیوژ ایران در خارج از شهر تهران ایراد شد.

در این سخنرانی، که یکی از اولین ها پس از رسیدن به مقام صدارت در ماه جاری است، بنت به حملهٔ هوایی ۴۰ سال پیش اسرائیل به رآکتور هسته ای عراق اشاره کرد.

بنت می گوید نخست وزیران اسرائیل همیشه «مأموریت مقدس ممانعت از خطر علیه موجودیت کشور اسرائیل را بر دوش داشته اند. آن زمان [منشاء خطر] عراق بود، اکنون ایران.»

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله