اسناد تازه نشان می دهند همسر گوبلز پدری یهودی داشت
جستجو

اسناد تازه نشان می دهند همسر گوبلز پدری یهودی داشت

بنا به اسنادی که به تازگی از آرشیوهای برلین به دست آمده است، همسر ژوزف گوبلز وزیر تبلیغات نازی ها پدری یهودی داشته است.

ژوزف گوبلز با دخترانش، هیلده، هلگا در مراسم کریسمس در برلین، ۱۹۳۷
ژوزف گوبلز با دخترانش، هیلده، هلگا در مراسم کریسمس در برلین، ۱۹۳۷

کارت اقامت نشان می دهد پدرزن مروج نازی تاجری به نام ریچارد فریدلندر، در اردوگاه کار اجباری بوچنوالد به قتل رسید.

بنا به اسنادی که به تازگی از آرشیوهای برلین به دست آمده است، همسر ژوزف گوبلز وزیر تبلیغات نازی ها پدری یهودی داشته است.

به گزارش روزنامه تاریخچه یهودی، در لندن، این اسناد در روزنامه آلمانی بیلد منتشر شده اند.

طبق این اسناد پدر مگدا گوبلز یک تاجر یهودی به نام ریچارد فریدلندر بود که با مادر مگدا به نام آگوستا بهرند، هنگامی که مگدا هفت ساله بوده، ازدواج کرده است. در ۱۰۹۱ فریدلندر با بهرند رابطه ای کوتاه داشت و اندکی پس از آن بهرند با مهندس آلمانی اسکار ریتسال که گفته می شد پیش از ازدواج وی را حامله کرده است، ازدواج کرد.

به نوشته تاریخچه یهود، کارت اقامت فریدلندر، که در آرشیو یافت شده، نشان می دهد که مگدا دختر واقعی اوست.

فریدلندر در ۱۹۳۹در اردوگاه کار اجباری بوچنوالد مرد و دختر وی تلاشی برای نجات او نکرد.

خانواده گوبلز از سوی نازی به عنوان یک خانواده نمونه آریایی تصویر شده بودند.

ژوزف و مگدا گوبلز و شش فرزندشان در ۳۰ آوریل ۱۹۴۵، یک روز پس از آدولف هیتلر، خودکشی کردند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله