اسقف یونانی گناه لایحه حقوق همجنسگراها را به گردن «هیولای صیونیست» انداخت
جستجو

اسقف یونانی گناه لایحه حقوق همجنسگراها را به گردن «هیولای صیونیست» انداخت

سرافیم از پیروس، می گوید لایحه همزیستی با همجنسها، نتیجه «جنگ بی پایان علیه دین برحق» است.

اسقف یونانی سرافینِ پیره
اسقف یونانی سرافینِ پیره

سرافیم از پیروس، می گوید لایحه همزیستی با همجنس نتیجه «جنگ بی پایان علیه دین برحق» است.

یکی از اسقف های سرشناس یونان گناه لایحه تازه ای که حقوق زوج های همجنسگرا را تحت قوانین مدنی تکمیل شده یونان به رسمیت می شناسد را گردن «هیولای صهیونیست» انداخت.

اسقف سرافین پیره اظهار داشت لایحه همزیستی پیامد «جنگ دائم علیه دین برحق است» که از سوی «هیولای جهانی صهیونیست» دامن زده می شود، و به گفته وی دولت یونان را تحت کنترل دارد.

در بیانیه ای که در وبسایت متروپولیس پیره منتشر شد، اسقف همچنین تهدید کرد که هر گونه ارتباطی با نمایندگان مجلس یونان که از این لایحه در رای گیری روز سه شنبه حمایت کنند را قطع خواهد کرد و اظهار داشت این لایحه امور جنسی را دگرگون می کند و واحد خانواده را از بین می برد.

اسقف مزبور سابقه ای طولانی در بیانات یهودستیز دارد. در ۲۰۱۰ به یک کانال تلویزیونی یونانی گفت یهودیان خود هولوکاست را تنظیم بودند، و بحران های مالی یونان زیر سر یهودیان است. اندکی بعد اعلام کرد که اینها نظرات شخصی وی بوده اند نه دیدگاه رسمی کلیسای یونان.

طبق این لایحه، زوج های همجنس یونانی که توافق زندگی مشترک امضا کنند شامل همان قوانین مالیاتی و قوانین مربوط به ارث می شوند که زوج های هتروسکسوال متاهل اکنون از آن بهره می برند.

اگر چه این لایحه در یونان به شدت مورد مخالفت است، اگر استانداردهای اتحادیه اروپا را رعایت نکند، پارلمان این کشور به دلیل قوانین تبعیض آمیز از سوی دیوان عدالت اروپا مورد تحریم قرار خواهد گرفت.

کلیشه های یهودستیز میان جامعه و گفتمان سیاسی یونان بسیار رایج است. یک همه پرسی ضد-افترا اخیرا نشان داد بالاترین رفتارهای یهود ستیز اروپا، در یونان دیده می شود و ۶۹ درصد مردم یونان دیدگاه های یهود ستیز دارند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله