اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۰

جستجو

اسرائیل گفت راکت خطارفتهٔ تروریست های غزه چندین کودک فلسطینی را کشت

مقامات ارتش اسرائيل گفتند راکتی که عاملان تروریست فلسطینی روز شنبه پرتاب کردند خطا رفت و به خانهٔ یک فلسطینی در شمال نوار اصابت کرد، چندین نفر، از جمله چند کودک را کشت

در گزارش های اولیهٔ غزه ادعا شده بود در حملهٔ هوایی اسرائیل به جبلیه ۷ تن از جمله ۴ کودک کشته شدند؛ نیروهای دفاعی اسرائیل با انتشار ویدئویی نشان داد کشتار فوق نتیجهٔ راکت خطارفته بوده است.

مقامات ارتش اسرائيل گفتند راکتی که عاملان تروریست فلسطینی روز شنبه پرتاب کردند خطا رفت و به خانهٔ یک فلسطینی در شمال نوار اصابت کرد، چندین نفر، از جمله چند کودک را کشت

در گزارش های اولیهٔ غزه ادعا شده بود در بمباران کمپ پناهندگی جبلیه توسط اسرائیل هفت غیرنظامی، از جمله چهار کودک کشته شدند. عکس هایی که در شبکه های اجتماعی همرسان شد هفت کیسهٔ جنازه مشاهده می شد.

اما مقامات ارتش اسرائیل گفتند در ساعات اخیر نیروهای دفاعی هیچ حملهٔ هوایی در این ناحیه نکرده اند، و اشاره کردند که سیستم های شناسایی راکت از پرتاب یک راکت و سپس انفجار آن در داخل کمپ پناهندگی خبر داده است.

یک سخنگوی [نیروهای دفاعی] گفت «ما در رادارهای خود پرتاب و پیامد را می بینیم و می توانیم ببینیم آنها خود خطا کردند و خود را زدند.»

یک مقام دوم افزود که «در ویدئوهایی داریم تردیدی باقی نمی ماند که این حمله حملهٔ اسرائیل نیست. بی هیچ تردیدی ثابت شده که این خطای پرتاب راکت جهاد اسلامی فلسطینیان بوده است.»

در ویدئوی یاد شده پرتاب انبوهی راکت از ناحیهٔ محصورهٔ ساحلی به سمت اسرائیل مشاهده می شود، و یکی از این راکت ها در ابتدای پرتاب سقوط می کند.

وبسایت های خبری اسرائیل در ابتدا ویدئویی در شبکه های اجتماعی پخش کردند که گفته می شد سقوط راکتی که خطا رفته بود، به اضافهٔ زمان و محل ضبط را نشان می دهد، اما با ویدئویی که نیروهای دفاعی منتشر کرد همخوانی نداشت.

«الاد طنه» رئیس دیپلماسی عمومی دفتر نخست وزیر افزود، «تمام [راکت هایی] که جهاد اسلامی فلسطینیان شلیک می کند جنایت مضاعف جنگی است: این گروه به غیرنظامی ها شلیک می کند و غیرنظامی های غزه را به عنوان سپر انسانی استفاده می کند.»

«این حادثه نمونه ای از آسیبی است که جهاد اسلامی به ساکنان غزه می زند. هر آسیبی به غیرنظامی های بیگناه، فاجعه است.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/israel-says-gaza-terrorists-failed-rocket-launch-kills-several-palestinian-children/

اطلاعات بیشتر در مورد