اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۵

جستجو

اسرائیل و متحدان عرب به همکاری نزدیکتر پیشاپیش ورود بایدن توافق کردند

دیپلمات های ارشد اسرائیل، ایالات متحده، و متحدان منطقه ای عرب در نشست دوم نگب که روز دوشنبه در بحرین برگزار شد، توافق کردند تلاش در راستای ایجاد امنیت، ثبات، و رفاه در خاورمیانه را افزایش دهند.

تصویر: «آلون آشپیز» مدیرکل وزارت خارجهٔ اسرائیل، چپ؛ شیخ عبدالله بن احمد آل خلیفه، معاون امور بین المللی بحرین، وسط؛‌ فوآد یازور، مدیرکل وزارت خارجهٔ مراکش، راست، در نشست دوم نگب در بحرین، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲. 
(Bahrain Foreign Ministry)
تصویر: «آلون آشپیز» مدیرکل وزارت خارجهٔ اسرائیل، چپ؛ شیخ عبدالله بن احمد آل خلیفه، معاون امور بین المللی بحرین، وسط؛‌ فوآد یازور، مدیرکل وزارت خارجهٔ مراکش، راست، در نشست دوم نگب در بحرین، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲. (Bahrain Foreign Ministry)

همزمان که منطقه برای ورود رئیس جمهوری ایالات متحده آماده می شود، اولین نشست کمیتهٔ رهبری نشست نگب که در بحرین برگزار شد «نقطهٔ عطفی مهم» منظور شد.

دیپلمات های ارشد اسرائیل، ایالات متحده، و متحدان منطقه ای عرب در نشست دوم نگب که روز دوشنبه در بحرین برگزار شد، توافق کردند تلاش در راستای ایجاد امنیت، ثبات، و رفاه در خاورمیانه را افزایش دهند.

وزارت خارجه در بیانیه ای که پس از جلسه منتشر شد گفت اولین جلسهٔ کمیتهٔ رهبری نشست نگب شامل اسرائیل، بحرین، امارات، مصر، مراکش، و ایالات متحده «با توجه به سفر آتی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از اسرائيل و عربستان سعودی، و تعهدات آمریکا به گسترش حلقهٔ صلح اهمیت ویژه دارد.»‌

قرار است بایدن در روزهای ۱۳ تا ۱۶ ژوئیه از اسرائیل، کرانهٔ باختری و عربستان سعودی دیدن کند.

یک دیپلمات اسرائیلی روز دوشنبه گفت «این نقطهٔ عطف مهمی بود.»

او گفت «این جلسه در راستای تلاش جاری به ایجاد آنچه ما مایلیم معماری منطقه بنامیم که ساختاری هم نظامی و هم غیرنظامی دارد و شامل حضور پرمعنای آمریکا نیز هست، برگزار شد.»

جلسهٔ مزبور در پایتخت بحرین به منظور تبدیل نشست ماه مارس نگب به فورومی دائمی در همکاری های منطقه ای صورت گرفت.


تصویر: شیخ عبدالله بن احمد آل خلیفه، معاون امور بین المللی بحرین، وسط، در رأس جلسهٔ کمیتهٔ رهبری فوروم نگب در منامه، بحرین، ۲۷ ژوئن. (Bahrain Foreign Ministry)

از دستاوردهای مهم اسرائیل آن بود که نام فوروم نگب، اولین طرح بزرگ چندجانبه به نام نقطه ای در اسرائیل رسمیت یافت.

مقام رسمی یادشده گفت «تصویب شد، بدون دشواری و بدون نظر مخالف، انگار امری بدیهی باشد.»

نمایندگان شش کشور در منامه سندی تنظیم کردند که طی آن اهداف فوروم، چارچوب وظایف هر کارگروه، و چه کسی راهبری امور کارگروهها را به عهده بگیرد، معین شد. این سند می بایست پیش از انتشار به تأیید هر شش کشور برسد.

کارگروه‌هایی که در نشست معین شدند به امور امنیت منطقه، امنیت غذایی، انرژی، سلامت، آموزش، رواداری، و گردشگری خواهند پرداخت. هر یک از شش کشور عضو نشست نگب یکی از کارگروه ها را هدایت خواهد کرد. جلسات کارگروه ها بین دو تا سه بار در سال تشکیل می شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-arab-allies-agree-to-tighten-cooperation-ahead-of-biden-visit/

اطلاعات بیشتر در مورد