اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۴

جستجو

اسرائیل و لبنان قرارداد دریایی را تصویب کردند؛‌ لپید از «به رسمیت شناخته شدن» توسط کشور دشمن ابراز خشنودی کرد

روز پنجشنبه اسرائیل قرارداد دریایی با لبنان که به میانجیگری ایالات متحده تنظیم شد و یائیر لپید نخست وزیر آن را به منزلهٔ تأیید رسمی کشور اسرائیل از سوی کشور دشمن تقدیر کرد را تصویب نمود.

تصویر: یائیر لپید نخست وزیر اسرائيل حین امضای قرارداد تعیین مرز دریایی میان اسرائیل و لبنان به میانجیگری ایالات متحده در دفتر نخست وزیر، اورشلیم، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲. (RONEN ZVULUN / AFP)
تصویر: یائیر لپید نخست وزیر اسرائيل حین امضای قرارداد تعیین مرز دریایی میان اسرائیل و لبنان به میانجیگری ایالات متحده در دفتر نخست وزیر، اورشلیم، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲. (RONEN ZVULUN / AFP)

کابینهٔ اسرائیل پیش از مراسم امضای دوجانبه که ساعاتی بعد صورت می گرفت، به اتفاق آرا به توافق رأی موافق داد؛ عضو معتبر حماس در لفافه ابراز حمایت کرد.

روز پنجشنبه اسرائیل قرارداد دریایی با لبنان که به میانجیگری ایالات متحده تنظیم شد و یائیر لپید نخست وزیر آن را به منزلهٔ تأیید رسمی کشور اسرائیل از سوی کشور دشمن تقدیر کرد را تصویب نمود.

ساعاتی پیش از مراسم مقرر امضای توافق از سوی دو جانب در مراسمی در پایگاه سازمان ملل در لبنان برگزار می شد، و اندکی پس از آنکه میش عون رئیس جمهوری لبنان با امضای نامه ای پذیرش قرارداد از سوی بیروت را تأیید کرد، کابینه‌ی اسرائیل به اتفاق آرا به قرارداد رأی مثبت داد. لپید توافق اندکی پس از رأی کابینه امضا کرد.

لپید در شروع جلسهٔ ویژهٔ کابینه که برای رأی به قرارداد تشکیل شد، گفت «به رسمیت شناخته شدن کشور اسرائیل از سوی یک کشور دشمن طی توافقی مکتوب، در مقابل دیدگان سراسر جامعهٔ جهانی چیزی نیست که هر روز اتفاق بیفتد.»

او گفت «هر روز اتفاق نمی افتد که کشورهای ایالات متحده و فرانسه به پشتیبانی از ما برخیزند و به توافق ضمانت امنیتی و اقتصادی بدهند.»

عون، ظاهرا در پاسخ به لپید، در بیانیه ای گفت که توافق فوق «دارای هیچگونه بُعد و تأثیر سیاسی که متناقض با سیاست خارجی لبنان باشد، نیست.»

اسرائیل و لبنان عملا هنوز در جنگ هستند و این قرارداد مربوط به مرز زمینی نیست. با اینحال، توافق مذکور به عنوان تأیید ضمنی اسرائیل از سوی لبنان، و همچنین گروه قدرتمند تروریستی حزب الله، بشمار آمده است.


تصویر: در عکسی که عکاس رسمی دولت لبنان منتشر کرد، میشل عون رئیس جمهور لبنان در کاخ ریاست جمهوری در بیروت، لبنان، در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲، حین امضا قراردادی به میانجیگری ایالات متحده که مرز دریایی میان لبنان و اسرائیل را تعیین می کند، دیده می شود. (Dalati Nohra via AP)

لپید گفت «این توافق امنیت اسرائیل را استحکام می بخشد، و آزادی عمل ما علیه حزب الله و تهدیدات شمالی را تقویت می کند. تمامی نهادهای دفاعی اسرائيل در اهمیت این قرارداد توافق یکپارچهٔ بیسابقه ای دارند» و افزود این قرارداد یک دستاورد اقتصادی نیز هست.

قرار است تیم مذاکره کنندگان اسرائیل در مراسمی که در ۳ بعدازظهر به وقت محلی در پایگاه سازمان ملل واقع در شهر نقوره در مرز لبنان حضور یابند.

در این مراسم همچنین هیئت لبنانی، و آموس هوخشتاین فرستادهٔ ویژهٔ ایالات متحده و مقامات سازمان ملل نیز حضور خواهند داشت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-approves-lebanon-deal-lapid-hails-recognition-by-enemy-state/

اطلاعات بیشتر در مورد