اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۶

جستجو

اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینیان در نشست مصر، بار دیگر عهد کردند خشونت را مهار کرده و حرکات یکجانبه را متوقف کنند

روز یکشنبه هیئت اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینیان در نشست منطقه-ای کم-سابقه و البته در ابعاد کوچک در شرم الشیخ، مصر، شرکت جسته و چند روز پیش از ماه مبارک مسلمانان، رمضان، بار دیگر عهد کردند از تنش-ها بکاهند.

تصویر: معترضان فلسطینی حین سوزاندن لاستیک در تظاهرات کوچکی که در ۱۹ مارس ۲۰۲۳ با فراخوان حماس در شرق شهر غزه، نزدیک مرز اسرائیل، علیه نشست منطقه-ای شرم الشیخ در مصر برگزار شد.(MAHMUD HAMS / AFP)
تصویر: معترضان فلسطینی حین سوزاندن لاستیک در تظاهرات کوچکی که در ۱۹ مارس ۲۰۲۳ با فراخوان حماس در شرق شهر غزه، نزدیک مرز اسرائیل، علیه نشست منطقه-ای شرم الشیخ در مصر برگزار شد.(MAHMUD HAMS / AFP)

بیانیهٔ مشترکی که پس از نشست منطقه-ای منتشر شد در اقدامی تازه «حقوق قانونی» رام الله در کنترل امنیت ناحیهٔ آ، که نیروهای دفاعی آنجا دائما دست به عملیات می-زنند، به رسمیت شناخته شد.

روز یکشنبه هیئت اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینیان در نشست منطقه-ای کم-سابقه و البته در ابعاد کوچک در شرم الشیخ، مصر، شرکت جسته و چند روز پیش از ماه مبارک مسلمانان، رمضان، بار دیگر عهد کردند از تنش-ها بکاهند.

ملاقات یکشنبه که هیئت-هایی از ایالات متحده، اردن، و مصر نیز شرکت داشتند، پیرو ملاقات مشابهی بود که ماه گذشته در عقبه، اردن، تشکیل شد و اولین جلسهٔ رده-بالا از نوع خود بود که پس از سالها میان رهبران اسرائیل و فلسطینیان برگزار شد.

نشست شرم الشیخ، مانند نشست عقبه، همزمان شد با حملهٔ تروریستی در شهر فلسطینی هوآرا. در تیراندازی روز یکشنبه به اتوموبیل متعلق به یک اسرائیلی که از شهر مزبور، واقع در کرانهٔ باختری عبور می-کرد، یکی از شهرک-نشینان دچار جراحات جدی شد.

در حملهٔ ماه گذشته دو برادر اسرائیلی کشته شدند. یک فلسطینی نیز در بلوایی که ساعاتی بعد شهرک-نشینان در شهر مزبور بپا کردند، کشته شد.

این تهاجمات بار دیگر بر تأثیر اندک چنین نشست-هایی در کاهش مؤثر تنش-هایی اشاره کرد که با روی کار آمدن تندروترین دولت تاریخ اسرائیل و تشکیلات خودگردانی که اعتبارش در طول سالها به ضعف گراییده، و نیز جامعهٔ مستأصل فلسطینیان که دیگر تردیدی در مدیریت ناکارآمد رام الله و ادامهٔ تسلط نظامی اسرائیل ندارند، همزمان شده است.

رهبران اسرائیل و فلسطینیان زیر فشار ایالات متحده، مصر، و اردن، که مایل-اند تنش-ها را تا پیش از شروع ماه رمضان، که در سال-های گذشته صحنهٔ خشونت-های افزون میان دو جانب بوده، کاهش دهند، موافقت کردند که در نشست یکشنبه شرکت جویند.

تنها از اول سال جاری تا کنون ۱۴ نفر در حمله-های فلسطینیان کشته شده-اند. در همین دوره، بیش از ۸۰ فلسطینی نیز، اکثرا در درگیری با سربازان اسرائيل، و شماری نیز در شرایط مبهم-تر کشته شده-اند.

اکثر خشونت-های اخیر در کرانهٔ باختری روی داده اما این خطر همیشه هست که در ماه رمضان که روزانه دهها هزار فلسطینی در تپهٔ معبد مقدس/حرم الشریف گرد می-آیند، دامنهٔ خشونت-ها به اورشلیم شرقی نیز کشیده شده و عنصر مذهب نیز به خشونت-ها اضافه شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-pa-renew-vow-to-curb-violence-and-halt-unilateral-moves-at-egypt-summit/

اطلاعات بیشتر در مورد