اسرائیل می گوید نفتکش مظنون به نشت نفت در آبهای ساحلی صاحبان سوری دارد
جستجو

اسرائیل می گوید نفتکش مظنون به نشت نفت در آبهای ساحلی صاحبان سوری دارد

روز یکشنبه، وزارت حفاظت از محیط زیست اسرائیل اعلام کرد یک کمپانی خصوصی اطلاعات محرمانه اسرائیلی، هویت صاحبان کشتی امرالد، نفتکش مظنون به نشت مقادیر عظیم نفت در آبهای ساحلی اسرائیل در ماه فوریه را افشا کرده است.

تصویر: سگی در حال بو کشیدن تکه های قیر بجا مانده از نشت نفت در دریای مدیترانه، در ساحلی در «پارک طبیعت گدور»، نزدیک «میخمورت»، اسرائیل، ۱ مارس ۲۰۲۱. (AP Photo/Ariel Schalit)
تصویر: سگی در حال بو کشیدن تکه های قیر بجا مانده از نشت نفت در دریای مدیترانه، در ساحلی در «پارک طبیعت گدور»، نزدیک «میخمورت»، اسرائیل، ۱ مارس ۲۰۲۱. (AP Photo/Ariel Schalit)

طبق گزارشی که یک کمپانی خصوصی اطلاعات محرمانه به وزارت حفاظت از محیط زیست اسرائیل داده، نفتکش «Emerald( زمرد)»، از طریق ساختاری پیچیده، در مالکیت خاندان «ملاح» سوریه است.

روز یکشنبه، وزارت حفاظت از محیط زیست اسرائیل اعلام کرد یک کمپانی خصوصی اطلاعات محرمانه اسرائیلی، هویت صاحبان کشتی امرالد، نفتکش مظنون به نشت مقادیر عظیم نفت در آبهای ساحلی اسرائیل در ماه فوریه را افشا کرده است.

در تحقیقات شرکت Black Cube معلوم شده است که کشتی زمرد، که در جزایر مارشال به ثبت رسیده، در مالکیت یک کمپانی به نام Emerald Marine LTD است. کمپانی Black Cube مدعی است هویت مالک را از طریق فهرست بین المللی کشتیرانی یافته است. این کمپانی همچنین گفت موفق شده است یک کاپیتان ارشد که برای کمپانی امرالد ال.تی.دی. کار می کند و نیز برادر مالک کمپانی کشتیرانی امرالد ال.تی.دی. را ضبط کند. وزارت حفاظت از محیط زیست تأکید کرد کمپانی Black Cube رأسا به این تحقیقات اقدام کرده است.

اطلاعاتی که کمپانی Black Cube به وزارت حفاظت از محیط زیست داده، همچنین حاکی از آن است که امرالد در مالکیت یک کمپانی بنام Oryx Shipping است. Oryx Shipping در پیرائوس یونان به ثبت رسیده، و صاحب آن خاندان ملاح سوریه است. کشتی‌ های متعلق به این کمپانی در بیمهٔ The Islamic P&I Club هستند که گفته می شود یکی از تنها شرکت ها در جهان است که حاضرند شناورهای ایرانی را بیمه کنند.

اطلاعاتی که Black Cube بدست آورده حاکی است که گروه ملاح صاحب شماری کمپانی پوسته در جزایر مارشال، پاناما است و حتی یک کمپانی پوسته بریتانیایی دارد. همه این کمپانی ها زیر یک آدرس در پیرائوس ثبت شده اند. هنگامیکه نمایندگان Black Cube به آدرس مزبور سر زدند، با آپارتمانی مواجه شدند که هیچ نشانی از وجود یک شرکت نداشت.

طبق تخمینی که انجام شده، ماه گذشته بیش از ۱۰۰۰ تُن قیر در سواحل دریای مدیترانه در اسرائیل ته نشین و باعث تخریب عظیم و گستردهٔ زیست محیطی شده و بناچار کنارهٔ دریا در طول مسیر بروی عموم بسته شده است. سازمان طبیعت و پارک های اسرائیل این واقعه را بدترین بلای زیست محیطی کشور خواند و گمان می رود عملیات پاکسازی ماهها بطول انجامد.

اوایل ماه جاری، وزارت حفاظت از محیط زیست کشتی امرالد را مسؤول نشت نفت معرفی کرد. در تحقیقات این وزارتخانه معلوم شده است که هنگام نشت نفت در اوایل ماه فوریه، کشتی مذکور در حال قاچاق نفت از ایران به سوریه بوده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-says-tanker-suspected-of-oil-spill-off-coast-has-syrian-owners/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله