اسرائیل میگوید ایران جودوکار خود را واداشت در دور نیمه-نهایی ببازد تا مقابل ساگی موکی قرار نگیرد
جستجو

اسرائیل میگوید ایران جودوکار خود را واداشت در دور نیمه-نهایی ببازد تا مقابل ساگی موکی قرار نگیرد

روز پنجشنبه رئیس انجمن جودوی اسرائیل گفت سعید مولایی، جودوکار ایرانی وادار شد روز پیش از مسابقات نهایی قهرمانی جهان در توکیو، در دور نیمه-نهایی در مقابل «ماتیاس کاس» ببازد تا در دور نهایی از رویارویی با ساگی موکی از اسرائیل اجتناب کرده باشد.

تصویر: سعید مولایی در ۲۰۱۸. (YouTube screenshot)
تصویر: سعید مولایی در ۲۰۱۸. (YouTube screenshot)

«موشه فونتی»، سرمربی محلی جودو گفت «سعید مولایی» مصمم بود تا آخر به رقابت بپردازد حتی اگر به معنای رقابت در مقابل جودوکار اسرائیلی باشد، اما ماموران ایران به خانه خانواده او رفتند.

روز پنجشنبه رئیس انجمن جودوی اسرائیل گفت سعید مولایی، جودوکار ایرانی وادار شد روز پیش از مسابقات نهایی قهرمانی جهان در توکیو، در دور نیمه-نهایی در مقابل «ماتیاس کاس» ببازد تا در دور نهایی از رویارویی با ساگی موکی از اسرائیل اجتناب کرده باشد.

در گذشته ایران رقابت ورزشکاران خود در مقابل اسرائیلیها را ممنوع کرده بود. در ماه مه، فدراسیون بین المللی جودو گفت با ایران به توافق رسیده تا به بایکوت خاتمه دهد، اما رئیس کمیته ملی المپیک ایران چندی بعد این مورد را انکار را کرد.

مولایی متهم شده است که در گذشته با تمارض و باخت در مسابقات بین المللی از رویارویی با موکی اجتناب کرده است.

موشه فونتی، رئیس انجمن جودوی اسرائیل، در گفتگو با رادیو ارتش گفت یک ساعت پیش از دور نیمه-نهایی در روز چهارشنبه، تیم اسرائیلی شنید که مولایی، جودوکار شماره یک جهان «مصمم است به مسابقه ادامه دهد، حتی اگر در دور نهایی مجبور به رویارویی با ساگی موکی باشد. ما شنیدیم که او از رئیس انجمن جودوی ایران خواست امنیت خانواده را تضمین کند».

در دور نیمه-نهایی مولایی در مقابل کاس قرار داده شد و موکی با محمد عبدالعال مصری رویارو شد. پس از آنکه موکی عبدالعال را شکست داد [خودداری جودوکار مصری از دست دادن نیز جنجال بیشتری آفرید]، معلوم شد که اگر مولایی جودوکار بلژیکی را شکست دهد، برای دستیابی به طلا در مقابل جودوکار اسرائیلی قرار خواهد گرفت.

فونتی گفت «تا آنجا که ما میدانیم، در طول مدتی کوتاه مقامات امنیتی ایران همه به خانه او در ایران رفتند و هم به سالن جودو آمدند و به او هشدار دادند».

فونتی با اشاره به نبرد در مقابل کاس، و سپس به نبرد در مقابل لوکا میسورادز از جورجیا برای دستیابی به برنز اشاره کرد و گفت «نمیدانم آنجا چه شد، اما در نهایت در هر دو مسابقه باخت». «به دور نهایی و مقابله با ساگی نرسید و روی سکو نرفت».

«میری نیوو»، مفسر جودوی اسرائیل، گفت روشن بود که مولایی اقدام به «شکستی سنجیده» کرد تا در دور نیمه-نهایی ببازد. وی به طعنه گفت اگر ایرانیها اینقدر وطن پرست اند و اینقدر دشمن اسرائیل اند، چرا سعی نمیکنند در ورزش بر ما پیروز شوند؟».


ساگی موکی از اسرائیل، برنده مدال طلا، روی سکوی مردان زیر ۸۱ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی جهانی ۲۰۱۹ در «نیپون بودوکان»، توکیو، ۲۸ اوت ۲۰۱۹. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله