اسرائیل ماموران انتظامی را برای حفاظت از وسایل نقلیه عمومی در اورشلیم دوباره به کار می گیرد
جستجو
اختصاصی

اسرائیل ماموران انتظامی را برای حفاظت از وسایل نقلیه عمومی در اورشلیم دوباره به کار می گیرد

با توجه به تداوم حمله های تروریستی، اسرائیل ۳۰۰ سرباز پیشین را مسلح کرده و به آنها مجوز تفتیش داده است.

سربازان یهودی در ایستگاه های اتوبوس - عکس از: یوناتان سیدرل
سربازان یهودی در ایستگاه های اتوبوس - عکس از: یوناتان سیدرل

با توجه به تداوم حمله های تروریستی، وزارت حمل و نقل ۳۰۰ سرباز پیشین را مسلح کرده و به آنها مجوز تفتیش داده است

خبرگزاری معاریو اسرائيل در پی تداوم خطر حمله های تروریستی در پایتخت کشور، وزیر حمل و نقل، یسرائیل کاتز روز یکشنبه قرارداد دعوت به کار ۳۰۰ مامور انتظامی دیگر برای نگهبانی از وسایل نقلیه عمومی در اورشلیم را تصویب کرد.

کاتز اظهار داشت که نگهبان ها و شماری از وسایل نقلیه امنیتی به ایستگاه های اتوبوس و ایستگاه های قطار درون-شهری اورشلیم در سطح شهر فرستاده می شوند. «بکارگیری نیروهای اضافه و استفاده درست از نگبهان ها از شدت خطر می کاهد و حتی ممکن است از بروز خطر جلوگیری بکند».

در اولین هفته های تشنج های خشونت بار اخیر، گروه مشابهی از نگهبان ها و سربازهای نیروی دفاعی برای مراقبت و حفاظت از وسایل نقلیه عمومی درون-شهری اورشلیم بکار گرفته شدند اما به تدریج از پست های ماموریت خود برداشته شدند. حالا دوباره باز خواهند گشت. به این نگهبان ها که همه سربازهای جنگی پیشین اند، یونیفرم، تفنگ، رادیو داده می شود تا از خود مراقبت کنند. همچنین به آنها مجوز قانونی برای تفتیش افرادی که به گمان آنها تهدیدی برای امنیت عمومی به شمار می آیند داده شده است.

در ماه اکتبر، کمی بعد از شروع خشونت ها، وزیر امنیت عمومی گیلاد اردان مجوز «توقف و تفتیش» تصویب کرد تا ماموران مجری قانون بتوانند با کوچکترین سوء ظنی، فرد مشکوک را تفتیش کنند. این برنامه از سوی کابینه امنیتی با توجه به تداوم ترورها که اکثرا در اطراف اورشلیم و کرانه باختری صورت می گرفت تصویب شد.

کاتز به نگهبانان اظهار داشت «ماموریت شما این است که با قاطعیت و مسئولیت پذیری اقدام کنید. از یک سو باید قادر باشید که قاطعانه از بروز خطر به هر صورتی علیه مسافران وسیله نقلیه عمومی چه ایجاد جراحت و یا تهدید به آن، جلوگیری کنید. از سوی دیگر می بایست با مسئولیت پذیری و احتیاط اقدام کنید.»

به گزارش کانال ۲ علاوه بر این، نیروهای دفاعی اسرائيل حضور پررنگ خود در کرانه باختری را حفظ کرده و چهار گردان اضافه در ناحیه نگاه می دارد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله