اسرائیل قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل را در مقابله با انکار هولوکاست پیش می برد
جستجو

اسرائیل قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل را در مقابله با انکار هولوکاست پیش می برد

روز چهارشنبه «گیلاد اردان» سفیر اسرائیل در سازمان ملل اعلام کرد در اواخر ماه جاری اسرائيل قطعنامهٔ مبارزه با انکار هولوکاست را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رأی خواهد گذاشت.

تصویر: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل حین سخنرانی در جلسهٔ ردهٔ بالای یادبود تصویب «قطعنامهٔ دوربان» در هفتادوششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، مقر سازمان ملل، نیویورک، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱. 
(John Angelillo/Pool Photo via AP)
تصویر: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل حین سخنرانی در جلسهٔ ردهٔ بالای یادبود تصویب «قطعنامهٔ دوربان» در هفتادوششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، مقر سازمان ملل، نیویورک، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱. (John Angelillo/Pool Photo via AP)

فرستادهٔ اسرائیل اطمینان دارد قطعنامه در ماه جاری با اکثریت آرا تصویب خواهد شد؛ البته مکانیسم اجرایی نخواهد داشت، اما «اردان»‌ می گوید تأثیر آن بر استانداردهای تازهٔ بین المللی چشمگیر خواهد بود.

روز چهارشنبه «گیلاد اردان» سفیر اسرائیل در سازمان ملل اعلام کرد در اواخر ماه جاری اسرائيل قطعنامهٔ مبارزه با انکار هولوکاست را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رأی خواهد گذاشت.

اردان ضمن گزارشی به خبرنگاران گفت این قطعنامه با استفاده از تعریف کاربردی پیشنهادی «اتحاد بین المللی یادبود هولوکاست»، طرح طبقه بندی ویژه برای انکار هولوکاست ارائه می کند. این قطعنامه لیستی از عملکردهایی که در برخورد با واقعهٔ هولوکاست از کشورهای امضاکننده انتظار می رود را در اختیار می گذارد، و از شبکه های اجتماعی می خواهد متونی که در تعریف HRA می گنجند را حذف کنند.

رأی گیری در ۲۰ ژانویه،‌ هشتادمین سالگرد کنفرانس Wannsee که نازی ها برای هماهنگی و اجرای «راه حل نهایی» هیتلر برگزار کردند، انجام خواهد شد.

فرستادهٔ اسرائيل در سازمان ملل گفت تصمیم پیشرد قطعنامه در پی «جهش چشمگیر یهودی ستیزی و انکار هولوکاست» در سال های اخیر، به ویژه در پی زدوخورد غزه در سال گذشته اتخاذ شد.

اردان اذعان می کند که مانند دیگر قطعنامه های مجمع عمومی، این نیز دارای مکانیسم اجرایی نخواهد بود. با اینحال، ابراز امیدواری کرد که قطعنامهٔ فوق با برقراری «استانداردهای بین المللی» جدید برای آنچه انکار هولوکاست بشمار می آید، و از شبکه های اجتماعی چه رویکردی انتظار می رود، تأثیر چشمگیری در پیشبرد گفتمان خواهد داشت.

اردان گفت با هیئت های گوناگون از نمایندگان کشورهای سراسر جهان در گفتگو بوده تا حمایت ایشان از قطعنامه را بدست آورد. او پیش بینی کرد که قطعنامه با اکثریت آرا به تصویب برسد، و ۱۶۰ عضو از ۱۹۰ عضو سازمان ملل حمایت خود را پای آن بگذارند.


تصویر: گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل حین سخنرانی در شورای امنیت، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱.
(Courtesy)

اردان گفت «امیدوارم حتی کشورهایی که با ما رابطه ندارند اهمیت این قطعنامه را درک کنند… و تصمیم به رأی مثبت بگیرند.»

در روزهای آینده، دیپلمات ها برای تهیهٔ متن قطعنامه و مذاکره بر سر تغییرات گوناگون در پیش نویس اسرائیل گرد خواهند آمد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-advancing-un-general-assembly-resolution-aimed-at-combating-holocaust-denial/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله