اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

اسرائیل شورش واگنر را نشانهٔ خارج شدن زمام امور از دست پوتین می-داند

تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، چپ، و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸. 
(Kobi Gideon/GPO)
تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، چپ، و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸. (Kobi Gideon/GPO)

سند محرمانه-ای که از جلسه-ای در دفتر نتانیاهو به بیرون درز کرد، نگرانی اسرائیل از «ضعف» روزافزون رهبر روسیه و تأثیر آن بر اوکراین و ایران را فاش می-کند.

بنا به گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، همزمان با شورش گروه واگنر علیه کرملین که ۲۴ ساعت بطول انجامید، دولت اسرائيل جلسه-ای برای سنجش وضعیت پس-لرزه‌-های آن تشکیل داد و در انتها به نتیجه رسید که این حاکی از «ضعف عمیق» روسیه است.

در گزارش اخبار کانال ۱۳، به یک سند محرمانه استناد شد که پس از جلسه-ای در روز شنبه در دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، همزمان با شروع شورش واگنر در روسیه تنظیم صدور یافته، گرچه این متن پس از فروکش ناگهانی شورش نهایی شده است.

طی شورش ۲۴ ساعته، گروه شبه-نظامی به رهبری یوجینی پریگوژین، در پی مشاجرهٔ پریگوژیف با سران ارتش روسیه کنترل دو شهر روسیه را به دست آورد. پس از آن، رزمنده-های گروه صدها مایل پیشروی کردند تا به مسکو برسند، و سپس از راه خود بازگشتند.

دولت اسرائیل اظهارنظر رسمی در خصوی این قیام نکرده است. کارشناسان واقف-اند که وقتی پای روسیه در میان است، با توجه به روابط حساس دو کشور که عمدهٔ آن به کنترل گستردهٔ مسکو بر سوریه مربوط است، سیاست اسرائيل معمولاً آن است که به سکوت بگذراند.

در گزارشی که از این سند منتشر شد، آمد که در پاراگراف اول آن نوشته است شورش واگنر حاکمیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را تضعیف کرده،‌و نشانهٔ «ضعف عمیق روسیه» هم در میدان جنگ و هم در عرصهٔ داخلی است.

بنا به گزارش، در این سند به تعهد اسرائیل نسبت به اوکراین، هم از لحاظ کمکهای بشردوستانه و هم حمایت دفاعی تأکید شده و همچنین به حساسیت روابط اسرائیل با روسیه توجه کافی بذل شده است.

در پاراگراف بعدی آمده است که به یوآو گالانت وزیر دفاع گفته شد «پیامد رویدادهای شنبه در روابط روسیه با ایران، و سوریه را ارزیابی کند.»

بنا به گزارش، در پاراگراف آخر، از احتمال «موج عظیم مهاجرت از روسیه» در صورت بروز ناآرامی در ابعاد بزرگ سخن به میان آمد، و در خصوص ضرورت «آماده شدن برای چنین احتمالی و نیز تضمین امکان عملکرد مناسب نهادهای یهودی و اسرائیلی در روسیه» مذاکره شد.

https://www.timesofisrael.com/israel-views-wagner-rebellion-as-sign-that-putin-is-losing-grip-on-russia-report/

اطلاعات بیشتر در مورد