اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۳

جستجو

اسرائیل سازمان ملل را متهم کرد که برای ورود کمک به غزه تلاش کافی نمی-کند

تصویر: کامیونهای حامل کمکهای بشردوستانه در نزدیکی گذرگاه مرزی رفاح در مرز مصر با جنوب نوار غزه، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳. (Mohammed ABED / AFP)
تصویر: کامیونهای حامل کمکهای بشردوستانه در نزدیکی گذرگاه مرزی رفاح در مرز مصر با جنوب نوار غزه، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳. (Mohammed ABED / AFP)

۱۰۰ کامیون حامل کمکهای بشردوستانه روز یکشنبه از گذرگاه رفاح به غزه رسید، ۲۰٪ مقداری که پیش از ۷ اکتبر روزانه وارد نوار می-شد.

اداره-ای در وزارت دفاع اسرائیل که مسؤولیت امور غیرنظامی فلسطینیان را بعهده دارد، سازمان ملل متحد را متهم کرد برای ورود کمکهای بشردوستانه به غزه تلاش کافی نمی-کند و مدعی شد مسؤولیت عدم ورود کالا به نوار غزه با سرعت مورد لزوم به عهدهٔ این نهاد است.

روز سه-شنبه، COGAT، ادارهٔ هماهنگی فعالیتهای دولت در اراضی، در شبکهٔ اجتماعی X نوشت «ما ظرفیت روند بازرسی را افزایش دادیم تا کالا وارد غزه شود. کارم شالوم نیز گشوده خواهد شد و به این ترتیب ظرفیت بازرسی دوبرابر می-شود. اما کمکها همچنان در ورودی رفاح معطل می-مانند.»

در این بیانیه اضافه شد: «سازمان ملل باید بهتر از این کار کند – کمکها آنجا است و مردم نیاز دارند.»

تا. پیش از تهاجم غافلگیرانهٔ حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر و جنگی که متعاقب آن اسرائیل در غزه با گروه تروریستی آغاز کرد، روزانه حدود ۵۰۰ کامیون کمکهای بشردوستانه، اکثرا از گذرگاه کارم شالوم اسرائیل وارد غزه می-شد.

اما در پی تهاجم گروه تروریستی، که طی آن تروریستها به سرکردگی حماس بیش از ۱۲۰۰ تن را کشته و حدود ۲۴۰ تن را گروگان بردند، اسرائیل تنها از طریق گذرگاه رفاح در مصر ، و پس از بازرسی تک تک کامیونها اجازهٔ ورود کالا به نوار را داده است.

هفتهٔ گذشته، اسرائیل به نیت تسهیل افزایش شمار کامیونهای حامل کمکهای حقوق بشری که روزانه به غزه وارد می-شوند، اعلام کرد گذرگاه کارم شالوم را خواهد گشود تا کامیونهای حامل کالای حقوق بشری را پیش از ورود به غزه از طریق گذرگاه رفاح، بازرسی کند.

در ۸ دسامبر، رئیس برنامهٔ بشردوستانهٔ سازمان ملل گفت تلاش برای انتقال غذا، آب،‌ و دیگر مایحتاح با مشکل مواجه است و سازمان ملل و شرکای آن نمی-توانند جاده-ای بیابند که مین-گذاری و یا ویران نشده باشد.

روز چهارشنبه دفتر کمکهای بشردوستانهٔ سازمان ملل گفت در چند روز گذشته، به علت جنگ و بسته شدن جاده-ها توسط نیروهای اسرائیل، توزیع کالا، که عمدهٔ آن آرد و آب است، تنها از داخل و اطراف رفاح در مرز مصر ممکن شد.

روز یکشنبه، وائل ابو عمر، یک سخنگوی سازمان گذرگاههای فلسطینی، با اشاره به این مقدر بسیار کمتر مقدار مورد نیاز است، گفت صد کامیون حامل کالاهای بشردوستانه وارد غزه شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/israel-accuses-un-of-not-doing-enough-to-facilitate-entry-of-aid-into-gaza/

اطلاعات بیشتر در مورد