اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۲

جستجو

اسرائیل دومین دستهٔ زندانی امنیتی فلسطینی را آزاد کرد، و جمعیتی پرشور آزاد-شدگان را در میان گرفتند

تصویر: صبح ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳ در شهر البئره از کرانهٔ باختری مردم از زندانیهای فلسطینی آزاد-شده از زندان اسرائیل استقبال می-کنند. (AP Photo/Nasser Nasser)
تصویر: صبح ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳ در شهر البئره از کرانهٔ باختری مردم از زندانیهای فلسطینی آزاد-شده از زندان اسرائیل استقبال می-کنند. (AP Photo/Nasser Nasser)

اسراء جعبیس، که در ۲۰۱۵ در اورشلیم اقدام به بمبگذاری انتحاری کرد، در میان آزاد-شدگان است؛ پلیس اورشلیم جمعیت پراکنده کرد، در شهر البئره مردم از نوجوانان آزاد شده همچون قهرمانان استقبال کردند.

سحرگاه یکشنبه، اسرائیل ۳۹ زندانی امنیتی فلسطینی دیگر را طبق قرار متارکهٔ جنگی با گروه حماس آزاد کرد، و در مقابل دومین گروه گروگانهای اسراسیلی که در ۵۰ روز در اسارت تروریست-ها در غزه بودند، آزاد شدند.

زندانیان زن و نوجوان همه ساکن کرانهٔ باختری و یا اورشلیم شرقی بودند. پس از گروه ۳۹ نفرهٔ دیگری که روز جمعه آزاد شد، اینها گروه دوم-اند که به خانه-های خود بازمی-گردند. همهٔ اینها به جرائم مرتبط با تروریسم متهم و یا محکوم شده بودند، از جمله اقدام به قتل، اما هیچکدام به جرم ارتکاب به قتل زندانی نبودند.

در کل، ۵۰ گروگان اسرائیلی شامل کودکان و مادرانسان و دیگر زنان در یک وقفهٔ چهار-روزه جنگی در ازای ۱۵۰ زندانی امنیتی فلسطینی آزاد خواهند شد.

در فیلمی از کرانهٔ باختری و اورشلیم شرقی جمعیتی دیده می-شود که به استقبال آمده-اند و هورا می-کشند. تصاویری که از اورشلیم شرقی پخش شده، علیرغم دستور ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی به پلیس برای ممانعت از برپایی جشن آزادی زندانیان است. در برخی از تصاویر افسران پلیس سواره دیده می-شوند که می-کوشند جمعیت را متفرق کنند.

اسراء جعبیس در ۲۰۱۵، هنگامیکه پلیس او را در نزدیکی شهرک معاله آدومیم در اورشلیم متوقف کرد، و او به پلیس حمله برد، ۳۱ ساله بود. بنا به اظهار مقامات اسرائیل، مقصد او اسرائیل بود و تصمیم داشت دست به بمبگذاری انتحاری برند.


تصویر: اسراء جعبیس، زندانی امنیتی فلسطینی در اسرائیل که ازاد شده، سحرگاه ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳ به خانهٔ خود در محلهٔ جبل مُکابر در اورشلیم بازمی-گردد. (AP Photo/Mahmoud Illean)

در آتش-سوزی متعاقب حملهٔ جابص، صورت و سینهٔ موشه کوهن افسر پلیس دچار سوختگی شد، و خود جعبیس نیز به شدت مجروح شد.

جعبیس سال گذشته از سازمان زندانهای اسرائیل درخواست عمل جراحی پلاستیک برای ترمیم صورت خود کرد، اما پذیرفته نشد.

سربازان اسرائیل در اورشلیم شرقی جمعیتی که مقابل خانهٔ جعبیس گرد آمده بودند را متفرق کردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-frees-2nd-batch-of-palestinian-security-inmates-received-by-celebrating-crowds/

اطلاعات بیشتر در مورد