اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۱

جستجو

اسرائیل دهمین کشور صادرکنندهٔ اسلحه در جهان در پنج سال گذشته است

طبق گزارش یک اتاق فکر امنیت جهانی در پنج سال گذشته اسرائيل دهمین صادرکنندهٔ بین المللی تسلیحاتی جهان بوده است.

تصویر تزئینی: سربازان ذخیرهٔ توپخانه در تمرینات بلندیهای جولان، شمال اسرائیل، ۲۸ مارس ۲۰۲۲. 
(Michael Giladi/Flash90)
تصویر تزئینی: سربازان ذخیرهٔ توپخانه در تمرینات بلندیهای جولان، شمال اسرائیل، ۲۸ مارس ۲۰۲۲. (Michael Giladi/Flash90)

صادرات اسرائیل ۲.۴٪ کل صادرات جهان را تشکیل می دهد و در رأس کشورهای طرف معامله هند، آذربایجان، و ویتنام قرار دارند؛ محمولات اسلحه به اروپا افزایش و سهم روسیه کاهش یافته است.

طبق گزارش یک اتاق فکر امنیت جهانی در پنج سال گذشته اسرائيل دهمین صادرکنندهٔ بین المللی تسلیحاتی جهان بوده است.

در آخرین گزارش مؤسسهٔ پژوهش جهانی صلح استکهلم، با بررسی تجارت تسلیحاتی سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ آمد که فروش اسلحه به اروپا افزایش یافته و کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس در صف اول وارد کنندگان اسلحه هستند و اسرائيل از نقش آفرینان اصلی است.

در این گزارش که ماه گذشته منتشر شد آمد که ۲.۴٪ صادرات بین المللی اسلحه در سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ از اسرائيل بوده و کشورهای هند، آذربایجان، و ویتنام در رأس خریداران بوده اند.

حجم صادرات اسرائيل در این فاصلهٔ زمانی در مقایسه با پنج سال پیش از آن ۵.۶٪ کاهش یافت.

ترکیه، در ردهٔ دوازدهم، امارات متحد عربی، در ردهٔ هجدهم، و اردن، در ردهٔ بیست و پنجم، تنها کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که جزو ۲۵ صادرکنندهٔ اسلحهٔ جهان قرار دارند.

بازار جهانی اسلحه را پنج کشور قبضه کرده اند و ۷۷٪ اسلحه جهان از این پنج کشور صادر می شود. این کشورها عبارتند از ایالات متحده، ۳۹٪، پس از آن روسیه می آید با ۱۹٪، و سپس فرانسه، ‌چین، و آلمان.

دیگر کشورهایی که جزو ۱۰ کشور اول صادرکنندهٔ اسلحه قرار دارند، عبارتند از ایتالیا، بریتانیا، کرهٔ جنوبی، و اسپانیا.

بنا به پژوهش این مؤسسه که در دورهٔ زمانی یادشده ۶۰ کشور صادرکننده تسلیحاتی را مشخص نمود، حدود ۸۷٪ کل اسلحهٔ جهان از اروپا و کرهٔ شمالی صادر می شود.

این مطالعه حاکی است که طی این بازهٔ زمانی تجارت جهانی اسلحه ۴.۶٪ کاهش داشته است. اما در اروپا بر اثر تنش های موجود با روسیه، و حتی پیش از اشغال اوکراین، در نقل و انتقال تسلیحاتی ۱۹٪ افزایش داشته است. بزرگترین واردکنندهٔ اسلحه در اروپا بریتانیا، نروژ، و هلند بوده اند.

واردات اسلحه در خاورمیانه افزایش اندک، و در کشورهای آمریکایی و آفریقایی کاهش چشمگیر مشاهده شده است. در گزارش آمد که پاندمی کرونا تأثیر اندکی در معاملات اسلحه داشته است.

ایالات متحده بازار خود را ۷٪ گسترش داد و از روسیه، که صادرکنندهٔ بزرگ بعدی است، بسیار جلو افتاد. در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ ایالات متحده به ۱۰۳ کشور جهان اسلحه صادر کرد و بخش بزرگ این محمولات را هوانوردها، سپس موشک، و وسایل نقلیهٔ زره پوش تشکیل دادند. بزرگترین بخش این صادرات به خاورمیانه رفت.


تصویر تزئینی از اف۱۶ نیروی هوایی ایالات متحده، پایین، حین اسکورت دو جت اف ۳۵، بالا، پس از ورود جت ها در پایگاه نیروی هوایی هیل، اوتا، سپتامبر ۲۰۱۵. (AP Photo/Rick Bowmer, File)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-ranked-worlds-10th-largest-weapons-exporter-in-past-five-years/

اطلاعات بیشتر در مورد