اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو

اسرائیل در یورش عظیم به ناحیهٔ حبرون بیش از ۱۰۰ عضو حماس را دستگیر کرد

در گزارش دوشنبهٔ کانال ۱۳ گفته شد سربازان اسرائیلی مستقر در ناحیهٔ حبرون، جنوب کرانه باختری، روزهای اخیر بیش از ۱۰۰ عضو حماس که قصد تهاجمات تروریستی داشتند را دستگیر کردند.

تصویر: سربازان نیروهای دفاعی اسرائیل حین یورشی که برای دستگیری در ناحیهٔ حبرون انجام شد. 
(Screencapture/Channel 13)
تصویر: سربازان نیروهای دفاعی اسرائیل حین یورشی که برای دستگیری در ناحیهٔ حبرون انجام شد. (Screencapture/Channel 13)

گزارشگر تلویزیون که در یورش بهمراه سربازان بود، گفت یک سلول تروریستی که در جنوب کرانه باختری فعال است امیدوار بوده در این ناحیه و در داخل قلمرو اسرائیل، طبق دستوراتی که از ترکیه می رسیده، دست به عملیات بزند.

در گزارش دوشنبهٔ کانال ۱۳ گفته شد سربازان اسرائیلی مستقر در ناحیهٔ حبرون، جنوب کرانه باختری، روزهای اخیر بیش از ۱۰۰ عضو حماس که قصد تهاجمات تروریستی داشتند را دستگیر کردند.

نیروهای دفاعی اسرائیل هنوز اظهارنظری رسمی نکرده است، اما یک تیم تلویزیونی در برخی از یورش های سربازان که در دو هفتهٔ گذشته در ناحیه انجام شد، حاضر بوده است.

در گزارش گفته شد که یورش های مذکور در پی یک حمله ناموفق تروریستی انجام شد که طی آن عضو ۱۶ سالهٔ حماس، مسلح به تفنگ ام۱۶، کوشید در ورودی شهرک نشین «افرات»، جنوب اورشلیم، اقدام تروریستی کند، اما تفنگ گیر کرد و او ناچار به فرار شد.

در گزارش آمد که این حادثه باعث شد نیروهای دفاعی و شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل متوجه فعالیت سلول های مسلح حماس با تسلیحات درجهٔ نظامی در ناحیه حبرون شوند که برای حمله در کرانه باختری و اسرائیل برنامه ریزی می کنند.

در دو هفتهٔ گذشته، مجموعه ای از واحدهای نیروهای دفاعی در حبرون و روستای اطراف مشغول عملیات و در تعقیب اعضای حلقه مزبور بوده است. در گزارش گفته شد که این یکی از بزرگترین عملیات سالهای اخیر علیه حماس در کرانه باختری است و گفته شد بیش از ۱۰۰ عضو شاخهٔ نظامی گروه تروریستی دستگیر و بازداشت شده اند.

یکی از افسران حاضر در مأموریت در گفتگو با کانال ۱۳ گفت «در ابعادی بسیار گسترده و شدید عمل می کنیم تا جلو حملهٔ بعدی را بگیریم.»


تصویر: سربازان نیروهای دفاعی در یورش دستگیری در ناحیهٔ حبرون. (Screencapture/Channel 13)

در گزارش، یورش اخیر به عملیات دستگیری سلول بزرگ حماس که در شمال کرانه باختری فعالیت می کرد و ماه گذشته اعلام شد، تشبیه شد.

با اینحال، در یورش به سلول فعال در شمال کرانه باختری که طی آن اعضا دستگیر و کشته شدند، تسلیحات ایشان ضبط شد و کسانی که قرار بود آماج ترور باشند مشخص گردید، خبر شبیخون همزمان از سوی نیروهای دفاعی و شاباک علنا اعلام شده بود.

در گزارش گفته شد که سلول های فعال حبرون، مانند سلول قبلی، توسط عامل حماس در ترکیه، که در معاملهٔ زندانیان با «گیلاد شالیت» آزاد شد، هدایت می شده، اما نام او را ذکر نکرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-said-to-arrest-over-100-hamas-members-in-hebron-area-in-major-sweep/

اطلاعات بیشتر در مورد