اسرائیل در پی جلوگیری از فرار مغزها
جستجو
اختصاصی

اسرائیل در پی جلوگیری از فرار مغزها

آکادمی دانش و علوم انسانی اسرائیل در پی آن است که ۲۱ هزار مدرس و پژوهشگر اسرائیلی تشویق به بازگشت به خانه شوند.

دانشگاهیان اسرائیلی مشغول به تدریس در خارج، در گفتگو درباره شرایط بازگشت به کشور
دانشگاهیان اسرائیلی مشغول به تدریس در خارج، در گفتگو درباره شرایط بازگشت به کشور

آکادمی دانش و علوم انسانی اسرائیل در پی آن است که ۲۱ هزار مدرس و پژوهشگر اسرائیلی که در حال حاضر در ماورای آب ها به کار مشغولند، تشویق به بازگشت به خانه شوند.

هزاران دانشگاهی اسرائیلی و پژوهشگر که در خارج زندگی و کار می کنند مایل به بازگشت اند، و آکادمی دانش و علوم انسانی مایل برای بازگشت با آنها همراهی کند.

روز پنجشنبه، این آکادمی که از سوی دولت حمایت می شود اولین باز کار خود را برای آنها که در حال حاضر در خارج به کار مشغولند برگزار می کند تا موقعیت های شغلی موجود و مناسب با موقعیت شغلی فعلی آنها را در اسرائيل برای ایشان بیابد. دولت اسرائیل در تلاش است مانع فرار مغزها که دهه هاست جریان دارد، بشود.

طبق پرسشنامه ای در ۲۰۱۴ از سوی دفتر مرکزی آمار ۲۱ هزار اسرائيلی در موسسات دانشگاهی خارج از اسرائيل، اکثرا در آمریکا و انگلیس، مشغول به کارند. ۳هزار نفر از ایشان با آکادمی تماس گرفته اند و در صورتی که موقعیت شغلی مناسب برایشان موجود باشد،‌ ابراز تمایل به بازگشت کرده اند.

از ۲۰۰۷ تا کنون، آکادمی به تطبیق موقعیت شغلی در داخل اسرائيل برای پروفسورهای شاغل در خارج مشغول بوده است و تا کنون برای ۵۰۰ نفر از متقاضیان شغل مناسب را یافته است که از این تعداد ۴۳۰ نفر استادی با کرسی و یا استادیاری در دانشگاه ها و کالج ها و بقیه برای تدریس در برنامه های فوق دکترا بوده است. صدها نفر دیگر با همراهی آکادمی، شغل هایی در انستیتویهای دولتی و برنامه های پژوهشی یافته اند.

بنا به اظهارات آکادمی، ۳۰۲۷ دانشگاهی شاغل در خارج برای دریافت کمک در یافتن شغل در اسرائيل درخواست داده اند که ۲۱۹۸ نفر دارای مدرک دکترا هستند و ۶۵۸ نفر در مدارج پیشرفته مشغول به تحصیل اند. بیش از ۱۷۰۰ نفر در حال حاضر در آمریکا شاغل اند، و ۲۲۸ نفر در انگلیس. ۶۰۰ نفر از این دانشگاهیان در حال حاضر در اسرائیل با کمک آکادمی به جستجوی موقعیت شغلی مناسب مشغولند.

سخنگوی آکادمی اظهار داشت «در ماه های گذشته ما هر روز یک درخواست تازه دریافت کرده ایم».

دلیل موج بازگشت در میان دانشگاهیان متنوع است. بعضی علاقه دارند نزدیک به خانواده خود باشند، و دیگران می خواهند فرزندان خود را در اسرائیل بزرگ کنند. با این وجود یکی از دلایل رایج در میان متقاضیان، به گفته آکادمی، حس عدم امنیتی است که در مشاغل فعلی خود به عنوان اسرائیلی در مقابل موج قوی گروه های اسرائیل ستیز کالج ها و دانشگاه ها احساس می کنند.

مراسم امروز به دانشگاهیان امکان می دهد که در طول تعطیلات زمستان برای بررسی های بیشتر به اسرائیل سفر کنند. شماری نیز به اسرائیل برگشته اند بدون آن که در حال حاضر شغلی یافته باشند و اکنون هر دو گروه در حال ملاقات و تبادل نظر با همدیگر در مورد موقعیت تازه و نیز ارتباط و عرضه خود به دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی برای استخدام است. مسئولان دانشگاه ها و نیز مدیران کمپانی های پژوهشی و مدیران اجرایی عالیرتبه شماری از شرکت های عظیم اسرائیل که دانشگاهیان را برای شغل های پژوهشی و مشاوره استخدام می کنند آماده ملاقات و مذاکره با متقاضیان اند.

دانشگاهیان با سابقه اسرائیل از جمله پروفسور دانشگاه عبری، امنون شاشوا، مخترع سیستم هشداردهنده موبیلیه برای رانندگان، و سی.ای.او اسرائیلی کمپانی ال.اوپ، شاخه البیت، در این مراسم سخنرانی خواهند کرد، و همچنین پروفسور مناخیم بن ساسون، رئیس دانشگاه عبری.

بن ساسون در گفتگو با تایمز اسرائیل اظهار داشت دانشگاهیان اسرائیل به دلایل بسیار به خارج از کشور می روند؛ شغل های بیشتری در خارج از کشور هست، و پول بیشتری. و اسرائیل می بایست برای بازگشت آنها تلاش کند.

وی اظهار داشت «با وجود تمام دستاوردها، اسرائیل کشور کوچکی است و با آن که بسیاری از دانشگاهیان مایلند به خارج بروند، ما می بایست تلاش کنیم تا بهترین ها مایل به بازگشت باشند. همه را نمی توانیم برگردانیم اما می بایست موقعیت ها و امکاناتی را فراهم کنیم که آنها به درآمد و اعتباری که می خواهند و شایسته آنند در کشور خود دسترسی داشته باشند.»

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله