اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۰

جستجو

اسرائیل در مسابقات قهرمانی ماراتون اروپا برندهٔ مدال طلا شد

روز دوشنبه اسرائیل در تیم مردان مسابقات دو قهرمانی اروپا در مونیخ برندهٔ مدال شد. این موفقیتی خارق العاده بود که ۵۰ سال پس از کتشار ورزشکاران اسرائیلی در همین شهر حاصل شد.

تصویر: از چپ به راست: مارو تفری از اسرائیل، برندهٔ مدال طلا؛ گشاو ایال از اسرائيل، اومر رامون از اسرائیل، یمر گتاهون از اسرائیل، گیرماو اماره از اسرائیل، حین شادمانی روی سکوی افتخار، پس از پایان ماراتون مردان در مسابقات قهرمانی دو اروپا در مونیخ، جنوب آلمان، ۱۵ اوت ۲۰۲۲. (Ina Fassbender/AFP)
تصویر: از چپ به راست: مارو تفری از اسرائیل، برندهٔ مدال طلا؛ گشاو ایال از اسرائيل، اومر رامون از اسرائیل، یمر گتاهون از اسرائیل، گیرماو اماره از اسرائیل، حین شادمانی روی سکوی افتخار، پس از پایان ماراتون مردان در مسابقات قهرمانی دو اروپا در مونیخ، جنوب آلمان، ۱۵ اوت ۲۰۲۲. (Ina Fassbender/AFP)

پیروزی مونیخ ۵۰ سال پس از کشتار ورزشکاران اسرائیلی در المپیک ۱۹۷۲ در آلمان حاصل شد؛ مارهو تفری، گشاو ایال جداگانه و فردی برندهٔ مدال نقره و برنز شدند.

روز دوشنبه اسرائیل در تیم مردان مسابقات دو قهرمانی اروپا در مونیخ برندهٔ مدال شد. این موفقیتی خارق العاده بود که ۵۰ سال پس از کتشار ورزشکاران اسرائیلی در همین شهر حاصل شد.

مارهو تفری از اسرائیل در مسابقات فردی دو برندهٔ مدال نقره شد، و ایال گشاو اسرائیلی مدال برنز را ربود.

بهمراه تفری و ایال که هر دو زادهٔ اتیوپی و تبعهٔ اسرائیل هستند، دیگر اعضای گروه برندهٔ طلا عبارتند از اومر رامون، یمر گتاهون، و گیرماو اماره.

پیروزی عظیم اسرائیل ۵۰ سال پس از آنکه ۱۱ ورزشکار اسرائیلی در المپیک ۱۹۷۲ مونیخ به دست تروریست های فلسطینی کشته شدند، حاصل شد.

تفری پس از مسابقه به خبرنگاران گفت «این واقعا برای من هیجان انگیز است. از این دستاورد بسیار خوشحالم.»

«چیلی تروپر» وزیر فرهنگ و ورزش در بیانیهٔ تبریک به ورزشکاران اسرائیل گفت «لحظه ای تاریخی در مسابقات قهرمانی اروپا، و دستاوری عظیم برای اسرائیل. به شما افتخار می کنیم!»

کمیتهٔ المپیک اسرائيل در بیانیه ای گفت «۵۰ سال پس از آن کشتار، تجربهٔ تداوم هیجان انگیز ورزش اسرائیل در خاک مونیخ اشک به چشمان ما آورد.»

مدال تیم ها به کشوری داده می شود که سه تا از سریع ترین دونده هایش بهترین ترکیب زمانی را داشته باشند. این نتیجهٔ تیم طلای اسرائیل است: ۶:۳۱:۴۸. مدال نقره به آلمان و برنز به اسپانیا رسید.


تصویر: از چپ به راست: مارو تفری از إسرائيل برندهٔ مدال نقره؛ ریچارد رینگر از آلمان برندهٔ مدال طلا؛ گشاو ایال از اسرائیل برندهٔ مدال برنز، حین شادمانی روی سکوی افتخار پس از پیروزی در ماراتون مردان مسابقات قهرمانی دو اروپا در مونیخ، جنوب آلمان، ۱۵ اوت ۲۰۲۲. (Ina Fassbender/AFP)

عنوان قهرمانی ماراتون مردان به کشور میزبان، آلمان رسید چرا که «ریچارد رینگر» با داوری عالی خود در دقایق نهایی از تفری گذشت و طلا را ربود.

رینگر در مقابل چشمان هزاران تماشاچی دورخیز کرد و در ۲:۱۰.۲۱ از خط پایان گذشت و ایال با فاصلهٔ شش ثانیه درست در پی او آمد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/israel-wins-gold-in-team-marathon-event-at-european-athletics-championships/

اطلاعات بیشتر در مورد