اسرائیل در بازیهای مقدماتی جام جهانی فوتبال، جزایر فارو را ۴ به هیچ شکست داد
جستجو

اسرائیل در بازیهای مقدماتی جام جهانی فوتبال، جزایر فارو را ۴ به هیچ شکست داد

شب چهارشنبه، سه گُلهٔ «اران زحاوی» در بازی های مقدماتی جام جهانی فوتبال، اسرائیل را ۴ به هیچ به جزایر فارو برتری داد.

تصویر تزئینی: «اران زحاوی»، چپ، و «دکلان گالانگهر» اسکاتلند در لینگ ملی UEFA فوتبال میان اسرائیل و اسکاتلند در نتانیا، اسرائیل، هنگام رقابت بر سر توپ؛ چهارشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰. 
(AP Photo/Ariel Schalit)
تصویر تزئینی: «اران زحاوی»، چپ، و «دکلان گالانگهر» اسکاتلند در لینگ ملی UEFA فوتبال میان اسرائیل و اسکاتلند در نتانیا، اسرائیل، هنگام رقابت بر سر توپ؛ چهارشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰. (AP Photo/Ariel Schalit)

سه گُلهٔ «اران زحاوی» کمک کرد اسرائیل از توپ بدست ها رد شود و پس از چهار بازی در گروه اف مقام دوم را حفظ کند.

شب چهارشنبه، سه گُلهٔ «اران زحاوی» در بازی های مقدماتی جام جهانی فوتبال، اسرائیل را ۴ به هیچ به جزایر فارو برتری داد.

نتیجهٔ این بازی باعث شد اسرائیل پس از چهار دور مسابقه در مقام دوم گروه قرار گیرد.

دانمارک که قهرمان بلامناطع گروه اف است،‌ همچنان در رأس است و در دومین مسابقهٔ همان شب اسکاتلند را به ۲ به هیچ شکست داد.

زحاوی که در باشگاه فوتبال PSV اینهاون هلند بازی می کند، در دقیقهٔ دوازدهم به گل زدن آغاز کرد و گل دوم را درست پیش از پایان نیمهٔ اول زد. او سپس سه‌ گُلهٔ خود را در دقیقهٔ دوم زمان اضافه زد.

هافبک هوفنهایمر، «موناس دابور» نیز در دقیقه پنجاه و دوم گل زد. دابور همچنین یکی کمکی برای گل دوم زحاوی داشت.

نتایج «ترشاون» اسرائیل را به امتیازهایی که در مقابل اتریش بدست آرد وابسته می کند اما از نظر شمار گل، اسرائیل جلو است.

تیم جزایر فارو از آخر، دوم است، یکی جلوتر از تیم مولداوی.

اسرائیل از مسابقات ۱۹۷۰ مکزیک تا کنون به جام جهانی راه نیافته است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله