اسرائیل درها را به روی کارآفرینان خارجی می‌گشاید
جستجو

اسرائیل درها را به روی کارآفرینان خارجی می‌گشاید

سازمان نوآوری اسرائيل برنامه‌ای به نام «ویزای نوآوری» تنظیم کرده که امکانی برای کارآفرینان خارجی ایجاد می‌کند تا در اسرائیل مقیم شوند و در پیشبرد تجارت خود، از پشتیبانی محلی برخوردار شوند.

عکس تزئینی - منظره‌ی تل‌آویو در شب
عکس تزئینی - منظره‌ی تل‌آویو در شب

ردگیری ویزاهای جدید نشان از آن دارد که طرحی برای اقامت و پیشتیبانی تاجران فنآوری پیشرفته در کشور تنظیم شده است.

سازمان نوآوری اسرائيل برنامه‌ای به نام «ویزای نوآوری» تنظیم کرده که امکانی برای کارآفرینان خارجی ایجاد می‌کند تا در اسرائیل مقیم شوند و در پیشبرد تجارت خود، از پشتیبانی محلی برخوردار شوند.

آنیا الدان، مدیر گام آغازین در سازمان نوآوری اسرائیل گفت «چارچوب‌های پشتیبانی به کارآفرینان خارجی امکان یک شروع بی‌دردسر در زیست‌بوم محلی را می‌دهند تا تجربه‌های اولیه‌ی نوآوری خود را گسترش دهند و شرکت‌های خود را در اسرائیل پایه‌گذاری کنند».

کارآفرینان خواهند توانست به مدت ۲۴ ماه در اسرائیل مقیم باشند و از امکانات طرح تنوفای سازمان نوآوری بهره‌ور شوند. طرح تنوفا به‌خصوص برای کمک به مخترعانی که ایده‌های خوب، در مرحله‌ی اولیه‌ی پیش از اختراع دارند ایجاد شده‌ است. پس از ورود، شرک‌کنندگان از طریق این طرح، به بازار فنآوری اسرائيل، سیستم تجاری، و پروسه‌های کاری معرفی می‌شوند.

اگر طرح اولیه‌ی کارآفرینان موفق به ایجاد شرکت شود، و تأیید سازمان نوآوری را نیز دریافت کند، کارآفرین خواهد توانست «ویزای کارشناسی» دریافت کند و روی طرح اولیه‌ی خود تا پنج سال آینده کار کند.

آوی حاسون، دانشمند ارشد و رئیس سازمان نوآوری اسرائیل گفت «این چرخه قادر خواهد بود کارآفرینان رده‌ی بالا و معتبر که دارای دانش، تجربه، و ایده‌های خارق‌العاده‌اند را از سراسر جهان به اسرائیل جذب نماید و به این ترتیب موقعیت کشور را در جایگاه رهبری نوآوری و کارآفرینی در جهان تقویت کند».

سازمان نوآوری از شرکت‌هایی که مایل‌اند میزبان کارآفرینان باشند دعوت کرده که پروژه‌های خود را ارسال کنند.

سازمان نوآوری مسؤولیت مدیریت برنامه‌های نوآوری کشور را داراست و مایل است منابع و امکاناتی برای تقویت فنآوری زیست‌محیطی بیابد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله