اسرائیل به عضویت نهاد جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم در می آید
جستجو

اسرائیل به عضویت نهاد جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم در می آید

روز دوشنبه اسرائیل به عضویت کامل گروه ضربت عملیات مالی، که نهاد بین المللی است و برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات علیه سیستم مالی بین المللی تشکیل شده، در آمد.

‌‌‌‌تصویر: دیوید لوئیس مدیر اجرایی گروه ضربت عملیات مالی، ‌چپ، به همراه دکتر شولمیت واگمن، رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اسرائیل در مراسم پذیرش اسرائیل به عنوان عضو اف آ تی اف، تل آویو، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸. (Justice Ministry)
‌‌‌‌تصویر: دیوید لوئیس مدیر اجرایی گروه ضربت عملیات مالی، ‌چپ، به همراه دکتر شولمیت واگمن، رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اسرائیل در مراسم پذیرش اسرائیل به عنوان عضو اف آ تی اف، تل آویو، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸. (Justice Ministry)

وزیر دادگستری گفت پذیرش در گروه ضربت عملیات مالی یک «دستاورد ملی» است؛ رئیس اف آ تی اف گفت این نهاد فصل تازه ای را آغاز می کند.

روز دوشنبه اسرائیل به عضویت کامل گروه ضربت عملیات مالی، که نهاد بین المللی است و برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات علیه سیستم مالی بین المللی تشکیل شده، در آمد.

۱۶ پس از آن که کشور یهودی از سوی این سازمان در لیست سیاه قرار داده شده،‌ اکنون اسرائيل جای خود را در کنار ۳۷ عضو دیگر – از جمله بیشتر کشورهای جی۲۰، ۲۰ کشور پیشرفته صنعتی و در حال توسعه اقتصادی – اشغال کرده است.

به گفته وزارت دادگستری، یک گزارش تصدیق اجابت مالی اسرائیل از اف آ تی اف – که این هم روز دوشنبه بر اساس حسابرسی دقیق از جزئیات اجابت مالی اسرائیل که در اوایل سال جاری انجام شد، صادر شد – این کشور را از نظر اقدامات موثر علیه پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، و همکاری با اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، و روش های ضبط درآمدهای جنایی، در ردیف سه کشور رتبه اول، در کنار ایالات متحده و بریتانیا قرار داده است.

آیلت شاکد وزیر دادگستری در کنفرانس مطبوعاتی گفت «پیوستن به این سازمان یک دستاورد ملی در سطح سیاسی است، و به اعتبار اسرائیل در مبارزه بین المللی با تامین مالی تروریسم و تقویت اقتصادی اسرائیل کمک می کند».

شاکد افزود عضویت در این نهاد همچنین اسرائیل را در رده کشورهای جاذب سرمایه گذاری بین المللی قرار می دهد و موقعیت بخش مالی این کشور و توانایی عملکرد آن در اقتصاد جهانی را ارتقا می دهد.

شلومیت واگمن-راتنر، رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اسرائیل گفت «این گزارش انعکاس جهشی است که اسرائيل در دو دهه گذشته در چارچوب چشم-انداز نیاز به مراقبت از یکپارچگی و امنیت سیستم مالی اسرائیل داشته است».

مارشال بیلینگسلی، رئیس اف آ تی اف گفت «در مرور جامعی از سیستم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اسرائیل در شناسایی و مقابله با خطرهایی که با آن روبرو بود، با موفقیت به نتایج خوب دست یافته است».

«مرحله مرور و بررسی، نقطه نهایی نیست، بلکه نقطه آغازی است برای اسرائیل در تقویت بیشتر این سیستم، و ما اطمینان داریم که با توجه به تعهد اسرائیل به مراقبت از یکپارچگی سیستم مالی خود،‌این کشور به سرعت در اجرای اقداماتی که در گزارش حسابرسی توصیه شده اقدام خواهد کرد».

«عضویت در اف آ ت اف فصلی تازه برای اسرائيل می گشاید و نیز اف آ ت اف را به عنوان یک سازمان استحکام می بخشد».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله