اسرائیل به سازمان ملل متحد: یهودیانی که از کشورهای عرب، مسلمان، رانده میشوند می بایست پناهنده محسوب شوند
جستجو

اسرائیل به سازمان ملل متحد: یهودیانی که از کشورهای عرب، مسلمان، رانده میشوند می بایست پناهنده محسوب شوند

اسرائیل خواهان آن است که سازمان ملل متحده صدها هزار پناهنده یهودی که در قرن گذشته از کشورهای عرب و مسلمان گریخته اند را پناهنده بداند.

تصویر: عکسی که هواپیمای مملو از یهودیان عراقی هنگام ورد به فرودگاه «لاد»، خارج از شهر تل آویو، در ۱۹۵۱ گرفته شده است. (Teddy Brauner, GPO)
تصویر: عکسی که هواپیمای مملو از یهودیان عراقی هنگام ورد به فرودگاه «لاد»، خارج از شهر تل آویو، در ۱۹۵۱ گرفته شده است. (Teddy Brauner, GPO)

برای مقابله با تمرکز یکجانبه بر پناهندگان فلسطینی، «دانی دانون» قطعنامه ای از سوی ۸۵۰۰۰۰ یهودی ازیادرفته که از عراق، ایران، مصر، مراکش گریخته اند، به سازمان ملل عرضه میکند.

سازمان ملل متحد – اسرائیل خواهان آن است که سازمان ملل متحده صدها هزار پناهنده یهودی که در قرن گذشته از کشورهای عرب و مسلمان گریخته اند را پناهنده بداند.

دانی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل به مجمع عمومی سازمان اعلام قصد دارد در مقابل با آنچه به زعم اسرائیل، تمرکز یکجانبه بر پناهندگان فلسطینی است، قطعنامه ای در خصوص آنچه وی «پناهندگان ازیادرفته یهودی» خواند، پیشنهاد کند.

دانون گفت «نشنیدیم جامعه جهانی هنگام بحث از پناهندگی ناشی از مناقشات کشوری، از آنها سخنی به میان آورد، شاید به این دلیل که به سود گفتمان فلسطینی نیست».

او جزئیات قطعنامه خود را مطرح نکرد، فقط به همین اکتفا کرد که قطعنامه مزبور به «خطا»یی که در خصوص یهودیان مذکور «صورت گرفته» اشاره میکند و «بیعدالتی که بر آنها وارد شده را اصلاح میکند».


تصویر: یک خانواده یهودی یمنی در راه کمپ پناهندگی «کمیته مشترک توزیع [پناهندگان]» در نزدیکی عدن.
(GPO/Public domain)

هنوز اظهار نظری از سوی هیئت تشکیلات خودگردان فلسطینی در خصوص سخنان وی منتشر نشده است. روز سه شنبه، «ریاض منصور»، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطینی درخواستهای خود برای کمکهای بشردوستانه به پناهندگان فلسطینی و زادگان ایشان را تکرار کرد.

سخنان دانون هنگامی مطرح شد که مجمع عمومی در حال بررسی پیشنویس قطعنامه ای در تکرار سیاهه ای از مواضع قدیمی در خصوص مساله اسرائیل و فلسطینیان بود.

پیشنویس مزبور خواهان ادامه کمکهای بشردوستانه و اقتصادی به فلسطینیان و توقف شهرکسازی اسرائيل در مناطقی است که در جنگ شش روزه ۱۹۶۷ تصرف کرده است – موضعی که در پی اعلام ایالات متحده که دیگر شهرکسازی را ناقض قوانین بین المللی محسوب نمیدارد، انعکاس بیشتری یافته است.

دانون گفت حدود ۸۵۰۰۰۰ یهودی از عراق، مصر، مراکش، ایران و بسیاری دیگر کشورها در طول قرن بیستم، پس از تحمل خشونت، آزار و تعقیب رانده شده اند. بسیاری پس از جنگهایی که بر سر ایجاد آن در ۱۹۴۸ برپا شد، به کشور تازه-تاسیس اسرائیل گریختند.

یهودیانی که از کشورهای خود ریشه-کن و رانده شده بودند، جذب اسرائیل شدند و زادگان آنها اکنون نیمی از جمعیت یهودی کشور را تشکیل میدهد.

در همین حال، حدود ۷۰۰۰۰۰ فلسطینی از کشور گریخته و یا در طول جنگ از خانه های خود رانده شده اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-to-un-jews-forced-out-of-arab-muslim-lands-should-be-seen-as-refugees/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله