اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

اسرائیل بزرگترین مورد تخصیص زمینهای دولتی در کرانه غربی از هنگام پیمانهای اسلو را اعلام کرد

شرح عکس: شهرک مهاجرنشین معاله آفرایم، کرانه باختری، در تپه-های مشرف به دشت اردن، ۱۸ فوریهٔ ۲۰۱۸. 
(AP Photo/Ariel Schalit)
شرح عکس: شهرک مهاجرنشین معاله آفرایم، کرانه باختری، در تپه-های مشرف به دشت اردن، ۱۸ فوریهٔ ۲۰۱۸. (AP Photo/Ariel Schalit)

پس از آنکه دولت غیرنظامی تصمیم به ایجاد شهرک مهاجرنشین جدید با ۶۰۰۰ واحد مسکونی را اعلام کرد، اسموتریچ گفت «داریم خطر ایجاد کشور فلسطینی را دفع می-کنیم».

ماه گذشته «ادارهٔ‌ مدنی» که امور غیرنظامی کرانهٔ باختری را مدیریت می-کند، ۲۹۶۵ هکتار زمین در ناحیهٔ دشت اردن را زمین دولتی اعلام کرد و راه برای توسعه و شهرسازی آینده هموار نمود.

بنا به اظهار سازمان «صلح، الان» که علیه شهرک-سازی در کرانهٔ باختری کارزار می-کند، این بزرگترین متراژ زمین از هنگام پیمانهای اسلو در ۱۹۹۳ است که به دولت اختصاص داده می-شود، و به دنبال موارد مشابه اختصاص زمینهای بزرگ به دولت، از جمله ۱۹۷۶ هکتار از دشت اردن در مارس، ۶۵۰ هکتار در شرق اورشلیم در ماه فوریه، و ۴۲ هکتار در بلوک اتزیون در ماه آوریل می-آید.

بتصلئل اسموتریچ وزیر راست افراطی وزارت دارایی، که در وزارت دفاع نیز دارای منصبی بااقتدار در امور مدنی کرانهٔ باختری است، این تحول را، با افتخار، بهمراه قرار تصویب ایجاد هزاران واحد مسکونی در شهرکهای مهاجرنشین در دو روز آتی اعلام کرد و گفت اقدامات یادشده برای جلوگیری از ایجاد کشوری فلسطینی انجام می-شود.

تخصیصات جدید زمینهای دولتی در ۲۵ ژوئن، از سوی نیروهای دفاعی اسرائیل صدور یافت اما تا روز چهارشنبه خبر آن منتشر شد. این زمینها شامل ۵۰ کیلومتر در شمال اریحه، نزدیک شهرکهای یافیت و معاله افرایم، و متصل به ۱۹۷۶ هکتار زمین دولتی است که در ماه مارس تخصیص یافت.

طبق آمار «صلح، الان»، مقدار زمینی که اختصاص آن به دولت در سال ۲۰۲۴ اعلام شد، که تا ماه ژوئیه به ۵۸۵۲ هکتار رسید، از هر مقدار دیگر در قرن کنونی فرا رفته است. بزرگترین رقم کل گذشته ۱۱۸۱ هکتار در ۲۰۱۴ بود.

تعیین فرسنگها زمین کرانهٔ باختری به عنوان زمین دولتی به این معنا است که این زمینها در آینده ممکن است علاوه بر دیگر مصارف احتمالی، برای ایجاد واحدهای مسکونی بکار روند. اما از همین قانون نمی-توان برای مصادرهٔ املاک خصوصی فلسطینیان که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده-اند، استفاده شود.


شرح عکس: بتصلئل اسموتریچ وزیر دارایی، و رئیس حزب «صیونیسم دینی» در کنفرانس روزنامهٔ ماکور ریشون، اورشلیم، ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴. (Yonatan Sindel/Flash90)

تعیینات جدید زمین دولتی در کرانهٔ باختری همزمان شد با آغاز رایزنی «کمیتهٔ عالی برنامه-ریزی ادارهٔ مدنی» در روز چهارشنبه که طی فازهای گوناگون برنامه-ریزی، به تصویب ایجاد بیش از ۶۰۰۰ واحد مسکونی در شهرکهای کرانهٔ باختری منتج می-شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-announces-largest-appropriation-of-state-land-in-west-bank-since-oslo-accords/

اطلاعات بیشتر در مورد