اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۰

جستجو

اسرائیل برای ۳۰۰۰ کارگر دیگر از غزه مجوز ورود صادر کرد

مقام مسؤول اسرائیل در امور فلسطینیان روز چهارشنبه اعلام شمار کارگرانی که مجوز ورود از غزه به اسرائیل دریافت می کنند، افزایش خواهد یافت؛ اقدام مزبور به منظور تقویت آرامش شکنندهٔ میان طرفین است.

تصویر:  مردان فلسطینی کمپ پناهندگی جبلیه در شمال نوار غزه برای درخواست مجوز کار در اسرائیل گرد آمده آمده اند، ۶ اکتبر ۲۰۲۱. (MAHMUD HAMS / AFP)
تصویر: مردان فلسطینی کمپ پناهندگی جبلیه در شمال نوار غزه برای درخواست مجوز کار در اسرائیل گرد آمده آمده اند، ۶ اکتبر ۲۰۲۱. (MAHMUD HAMS / AFP)

افزایش سهمیه مذکور، شمار کل مجوزهایی که اخیرا اعلام شد را به ۱۰۰۰۰ می رساند؛‌ مقام مسؤول اسرائیل در امور فلسطینیان می گوید تداوم مقررات مذکور به حفظ ثبات بستگی خواهد داشت.

مقام مسؤول اسرائیل در امور فلسطینیان روز چهارشنبه اعلام شمار کارگرانی که مجوز ورود از غزه به اسرائیل دریافت می کنند، افزایش خواهد یافت؛ اقدام مزبور به منظور تقویت آرامش شکنندهٔ میان طرفین است.

هماهنگ کنندهٔ‌ فعالیت های دولتی در اراضی گفت ۳۰۰۰ تن دیگر از کارگران غزه اجازهٔ ورود به اسرائيل خواهند یافت، و به این ترتیب شمار کل مجوزهایی که اخیرا اعلام شد، به ۱۰۰۰۰ می رسد.

COGAT در بیانیه ای گفت «تصمیم به افزایش سهمیهٔ بازرگانان از سوی ردهٔ سیاسی در پی ارزیابی امنیتی موضوع اتخاذ شد.»

این حرکت با ادامهٔ مذاکرات غیرمستقیم اسرائيل و حماس که به منظور تداوم آتش بس شکنندهٔ میان دو جانب در پی جنگ ۱۱ روزهٔ ماه مه منعقد شد، همزمان است. مقامات اسرائیلی وعده داده اند برخی محدودیت های مدنی مردم غزه را در ازای آرامش مرز جنوبی و پیشبرد طرح تبادل زندانی با گروه تروریستی کاهش دهند.

همزمان، دولت کنونی اسرائیل، به صدارت نفتالی بنت نخست وزیر، وعدهٔ «تقلیل مناقشه» از طریق وضع مقرراتی در تسهیل زندگی روزمرهٔ فلسطینیان را داده است. طی حرکتی مشابه، COGAT روز سه شنبه اعلام کرد ۴۰۰۰ فلسطینی ساکن کرانه باختری و غزه اقامت قانونی دریافت کرده اند.

اسرائيل و مصر در ده سال و نیم گذشته کنترل شدیدی بر ورود و خروج غزه اِعمال کرده اند. اسرائیل می گوید ادامهٔ محاصره برای جلوگیری از تهدید بزرگتری از جانب حماس، گروه حاکم بر غزه، بارها با کشور یهود وارد جنگ شده، ضرورت دارد.

با این وجود گروههای حقوق بشری از تأثیرات محاصره بر ساکنان ناحیهٔ فقر زده شاکی اند. حدود نیمی از ساکنان غزه بیکارند، از جمله بسیاری از جوانان دارای مدرک کالج. قوانین سختگیرانهٔ اسرائیل ورود کالا به نوار را دچار محدودیت کرده، و بیمارستان ها دچار کمبود تجهیزات اند. طبق اظهار بانک جهانی، جنگ اخیر به غزه آسیب فراوان زد و خرابی هایی که ببار آمد سر به ۲۹۰ میلیون دلار می زند.

Palestinians arrive to cross into Gaza at the Erez Crossing between Israel and Gaza on September 3, 2015. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption ***

تصویر تزئینی: فلسطینیان در سمت اسرائيل، در گذارگاه اریز، نزدیک مرز نوار غزه مشاهده می شوند؛ ۳ سپتامبر ۲۰۱۵. (Yonatan Sindel/Flash90)

اوایل ماه جاری، شایعاتی مبنی بر نیت اسرائیل به صدور مجوز کار برای اهالی غزه، دهها هزار فلسطینی را به مقابل دفتر امور مدنی تشکیلات خودگردان فلسطینیان در نوار کشاند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-authorizes-3000-additional-entry-permits-for-gaza-workers/

اطلاعات بیشتر در مورد