اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۰

جستجو

اسرائیل با رضایت به هسته-ای شدن عربستان سعودی آمادهٔ جنگ سرد با ایران شد

تصویر:‌ جت-هیا جنگندهٔ اف-۳۵ حین اسکورت بمب-افکن ب-۵۲ آمریکا در قلمرو هوایی اسرائيل، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲. 
(Israel Defense Forces)
تصویر:‌ جت-هیا جنگندهٔ اف-۳۵ حین اسکورت بمب-افکن ب-۵۲ آمریکا در قلمرو هوایی اسرائيل، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲. (Israel Defense Forces)

پس از آنکه تجربهٔ تهران ثابت کرد جامعهٔ بین المللی قدمی برای توقف گسترش تسلیحات هسته-ای گام مؤثری برنمی-دارد، اسرائیل واقف است که شاید ریاض در تدریجاً بمب هم داشته باشد. و شاید نکته همین است.

به نظر می-آید هر روز که می-گذرد پیشرفت تازه-ای در تلاش پرشتاب آمریکا در راستای ایجاد اتحاد سعودی-اسرائیلی در خاورمیانه حاصل می-شود.

علائق اسرائیل و سعودی در چنین مشارکتی آشکار است. دو کشور دشمن مشترک بی-امان و توسعه-طلبی دارند و در مقابله با آن دشمن به یکدیگر امتیازهای منحصر بفرد می-دهند. اگر قرارداد اسرائیل و سعودی به امضا برسد، دو کشور مدیون تهران خواهند بود که با مهارت ایشان را به آغوش یکدیگر هدایت کرد.

رژیم ایران از حد خود پا فراتر گذاشت، در سراسر خاورمیانه با هیاهوی بسیار بر طبل جنگ کوبید. گرچه رهبران ایران کوشیده-اند علیه این قرارداد به عربستان سعودی هشدار بدهند، اما تهران خود به دست خویش در طول سالها سعودی-ها را متقاعد کرد که هیچ صلحی در نزدیکی با جمهوری اسلامی موجود نیست، و تهران به دنبال تسلط بر منطقه است، و آماده است در این راه کشورها را منهدم کند، و تنها از راه زور می‌-توان مهارش کرد، از همان نوع زوری که اسرائیل دارا است.

سیاست منطقه-ای ایران همه چماق است و هویج ندارد. اما اتحاد بالقوه-ای که اسرائیل به میان می-آورد دامنی پر هویج است: اقتصادی، فناوری، و دیپلماتیک. برخلاف قدرت-های دوردست مانند آمریکا، یا قدرت-های بی-عمل مانند قطر، کشور یهود، از این جهت که نه از منطقه خارج می-شود و نه در رقابت-های منطقه-ای موضع خنثی اتخاذ می-کند، متحدی قابل اطمینان است. سعودی-ها گزینهٔ منطقه-ای دیگری در مقابل ایران ندارند که به اندازهٔ اسرائیل قدرتمند، بی-خطر، و قدرشناس باشد.

خشونت-طلبی ایران اکنون چنین اتحادی را بدل به انتخاب ناگزیر کرده است.

البته عوامل دیگر و با اضطرار کمتر هم در میان است که اسرائیل و عربستان سعودی را به سمت هم جذب می-کند. عربستان سعودی غرق در نقدینه و عطش تنوع اقتصادی ورای اقتصاد انرژی-محور است. کشور کوچک اسرائیل مملو از کمپانی-های نوآور است که قادرند با سیل پولی که سعودی جاری می-کند، به دستاوردهای عظیم برسند.


تصویر: نیروهای ویژهٔ سعودی پس از رژهٔ نظامی پیشاپیش مراسم سالانهٔ حج در شهر مقدس مکه، مقابل اسکرینی که تصاویر ملک سلمان پادشاه سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد بر آن نمایان است، سلام نظامی می-دهند؛ عربستان سعودی، ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۲. (AP Photo/Amr Nabil, File)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/giving-unheard-of-assent-to-saudi-nuclearization-israel-girds-for-cold-war-with-iran/

اطلاعات بیشتر در مورد