اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۴

جستجو

اسرائیل با توجه به رکود بازار گاز اروپا عقب گرد کرده، وارد مناقصهٔ تازهٔ اکتشاف گاز می شود

روز دوشنبه وزیر انرژی اعلام کرد برای برای اکتشاف گاز طبیعی در دریا شروع به تنظیم مناقصه های جدید کرده تا به تأمین گاز اروپا در شرایطی که قاره می کوشد خود را از انرژی روسیه بی نیاز سازد، کمک کند.

وزیر انرژی اسرائیل بدون اشاره به تجاوز نظامی روسیه به اوکراین گفت بحران جهانی فرصتی است برای صدور گاز اسرائیل و کمک به تنوع کالای اروپایی.

روز دوشنبه وزیر انرژی اعلام کرد برای برای اکتشاف گاز طبیعی در دریا شروع به تنظیم مناقصه های جدید کرده تا به تأمین گاز اروپا در شرایطی که قاره می کوشد خود را از انرژی روسیه بی نیاز سازد، کمک کند.

در حالیکه کشورهای غربی روسیه را بر سر اشغال اوکراین تحریم کرده و به دنبال منابع جایگزین انرژی هستند، اسرائیل با اتکا به منابع موجود خود در دریای مدیترانه، می کوشد خود را در موقعیت عرضه کنندهٔ اصلی کالا مستقر کند.

«کارین الحرار» وزیر نفت در بیانیه ای گفت «اسرائیل به اروپا کمک می کند منابع انرژی خود را تنوع بخشد.»

او بدون اشاره به روسیه گفت «بحران انرژی جهانی فرصتی است برای کشور اسرائیل که همزمان با نگرانی صادقانه و عمیق از رویدادهای اروپا، گاز طبیعی خود را صادر کند.»

روز یکشنبه الحرار دستورات لازم برای آمادگی شروع اکتشافات جدید در آبهای اقتصادی اسرائیل را به «لیور شلات» مدیرکل وزارتخانه، صادر کرد.

طبق این بیانیه، او «به کارکنان دفتر خود دستور داد سنجه های استراتژیک را تسریع کرده و پروسهٔ چهارم اکتشاف گاز طبیعی را آغاز کنند.»

به گزارش رویترز، «الحرار همچنین گفت یک تیم فعال میان اسرائيل، مصر، و اروپا تشکیل شده تا برنامهٔ صادرات را تنظیم کند.»

در این بیانیه به نقل از شلات آمد که «رویدادهای جغراسیاسی جهان، و بحران جهانی انرژی که در نتیجهٔ آن پدید شد، وضعیت بازار انرژی را به کل دگرگون کرده است.»

او همچنین گفت گرچه اسرائیل و اروپا موافق بودند که در توسعهٔ منابع انرژی تجدیدپذیر تمرکز بر «مهمترین اقدام استراتژیک» باشد، «نیاز جهانی فوری و آیندهٔ نزدیک به گاز طبیعی را نمی توان نادیده گرفت.»

او افزود، «علاوه بر این، هرچه از اهمیت اساسی گاز طبیعی در تقویت پیوند اسرائیل و مصر، و موقعیت جغراسیاسی اسرائیل در خاورمیانه گفته شود، کم است.»


تصویر:‌ کارین الحرار وزیر انرژی اسرائيل، گای سامت، رئیس ادارهٔ منابع طبیعی و کمیسر نفت، چپ، لیور شلات، مدیرکل وزارت انرژی در کنفرانس مطبوعاتی در مقر وزارتخانه، اورشلیم، ۳۰ مه ۲۰۲۲.
(Yonatan Sindel/Flash90)

هفتهٔ‌ گذشته شلات گفت یکماه است که اسرائیل و اتحادیهٔ اروپا مشغول مذاکره بر سر صدور گاز به اروپا از طریق مصر هستند.

اسرائیل پالایشگاه گاز طبیعی ندارد و نزدیکترین این تأسیسات در مصر واقع است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-to-issue-new-gas-exploration-bids-in-reversal-amid-europe-supply-crunch/

اطلاعات بیشتر در مورد