اسرائیل بازداشت دو یهودی افراطی را تمدید می کند
جستجو
اختصاصی

اسرائیل بازداشت دو یهودی افراطی را تمدید می کند

با حکم قاضی، دو تن از یهودیان دست راستی افراطی، به مدت سه ماه دیگر در بازداشت اداری باقی خواهند ماند.

میر اتینگر، متهم به رهبری گروه یهودی افراطی - خبرگزاری فرانسه
میر اتینگر، متهم به رهبری گروه یهودی افراطی - خبرگزاری فرانسه

میر اتینگر و اویاتار سلونیم سه ماه دیگر در تحت نظر خواهند ماند؛ برای مظنونان به ترور زندان بدون داددگاه در نظر گرفته شد.

با حکم قاضی آوراهام تال، از دادگاه منطقه لاد، میر اتینگر و اویاتار سلونیم، یهودیان دست راستی افراطی، به مدت سه ماه دیگر در بازداشت اداری باقی خواهند ماند.

وبسایت عبری ان.آر.جی نوشت این حکم پس از هفته ها جلسات مکرر دادگاه در خصوص این پرونده، صادر شد. نمایندگان سرویس امنیتی شین بت، و نماینده دادستان اظهار داشتند در حال حاضر که حمله های تروریستی روزانه در جریان است، این دو می بایست در بازداشت باقی بمانند.

اسلونیم و اتینگر در ماه اوت به اتهام فعالیت های افراط گرایانه دستگیر شدند.

در پی بمب اندازی به خانه یک خانواده فلسطینی در کرانه باختری، از سوی مظنونان یهود افراطی، کابینه امنیتی قوانین ضد ترور را در ماه اوت امسال تشدید کرد. وزیر دفاع موشه یآلون اشاره کرده است که مظنونان به بمب اندازی دوما، که سه عضو یک خانواده دوابشا، طی آن کشته شدند، بهتر است در بازداشت بمانند.

تحت قوانین بازداشت اداری، فرد مظنون ممکن است بدون تشکیل دادگاه به طور نامحدود و با تمدیدهای شش ماهه، در بازداشت باقی بماند. اگرچه فردی که در بازداشت اداری است می تواند به دادگاه عالی یا دادگاه محلی درخواست تجدیدنظر بدهد اما برای وی دادگاه کامل تشکیل نمی شود و به مدارک علیه خود دسترسی ندارد.

وکیل اتینگر، یوال زمر، روز سه شنبه گفت این حکم نشان از آن دارد که دستگیری فعالان دلایل سیاسی داشته است، همانطور که قاضی در حکم خود اشاره کرده است که بر اساس مدارکی که به وی عرضه شده، اتینگر همچنان «باورهای افراطی» دارد.

ان.آر.جی از زمر نقل قول کرد که «این یکی دیگر از رشته احکامی است که دستگیری افراد تنها بر اساس عقایدشان را ممکن می کند.»

زمر از سوی سازمان غیردولتی هونو، که به شهرک نشینان و فعالان دست راستی مشاوره حقوقی می دهد، استخدام شده است. وکیل سلونیم نیز از سوی هونو استخدام شده است.

زمر پروسه «غیردموکراتیک» بازداشت اداری را مورد انتقاد قرار داد و گفت از زمانی که نیروهای امنیتی دستور یک بازداشت را صادر می کنند، فرد دستگیر شده «حق اعتراض به “بازجویی های امنیتی” متعدد که از آن هیچ نمی داند، ندارد». وی گفت «این پروسه چیزی به جز “غیردموکراتیک” نمی توان نامید.»

ظن پلیس بر این است که اتینگر، نوه میر کاهان، یهودی آمریکایی که در سوء قصد جان خود را از دست داد، در آتش سوزی کلیسای نان و ماهی، در ساحل کینرت، حوالی صفاد، دست داشته است.
اتینگر و سلونیم، هر دو، پیش از بازداشت اداری، اجازه ورود به اورشلیم و کرانه باختری نداشتند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله